Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Informacja o sprzedaży (kasacji) czterech niekompletnych pojazdów złomowych – trolejbusy marki Mercedes 0405N, 12m.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. informuje, że posiada
do sprzedaży (kasacji) 4 niekompletne pojazdy złomowe – trolejbusy marki Mercedes 0405N, 12m.

Oferty na zakup pojazdów do złomowania składać można do dnia 27.03.2019.

Oferty można przesyłać na adres:    urban(@)pktgdynia.pl.

 

Do ofert należy dołączyć decyzje potwierdzające uprawnienia podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie którego dotyczy oferta.

Treść zapytania.