Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Prezydent Paweł Adamowicz

Z ogromnym, nieopisanym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi przekazując najszczersze wyrazy współczucia.

 

Zarząd wraz z pracownikami
Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni