Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

ACT NOW (Action for Energy Efficiency in Baltic Cities – Działania dla Efektywności Energetycznej w Bałtyckich Miastach)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych oraz wspieranie efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.  ACT NOW wdrażany w kilku krajach nadbałtyckich pokazał jak lokalne „Plany działania na rzecz zrównoważonej energii” można przekształcić w konkretne działania zmniejszające jej zużycie.

PARTNERZY

Partnerami w projekcie było dziesięć gmin z ośmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Rosji i Szwecji.
Lokalne trójmiejskie konsorcjum tworzyły Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., Instytut Maszyn przepływowych PAN oraz Miasto Gdynia.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Budynek zajezdni trolejbusowej był jednym z przykładowych obiektów w projekcie Act Now demonstrującym wdrożenie sposobu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W ramach projektu PKT wyposażyło budynek w innowacyjne rozwiązanie – System Monitorowania i Zarządzania Energią, który pozwolił na zwiększenie kontroli pracy węzła cieplnego, urządzeń instalacji grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych oraz na zdalne sterowanie poszczególnymi parametrami ww instalacji celem osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii i zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

OKRES REALIZACJI
październik 2017 r.- marzec  2021 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wynosi 117 540,00 euro.
Dofinansowanie – 99 909,00 euro (85% kosztów kwalifikowalnych).