Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

ACT NOW (Action for Energy Efficiency in Baltic Cities – Działania dla Efektywności Energetycznej w Bałtyckich Miastach)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych oraz wspieranie efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.  ACT NOW wdrażany w kilku krajach nadbałtyckich pokaże jak lokalne „Plany działania na rzecz zrównoważonej energii” można przekształcić w konkretne działania zmniejszające jej zużycie.
PARTNERZY

Partnerami w projekcie jest dziesięć gmin z ośmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Rosji i Szwecji.
Lokalne trójmiejskie konsorcjum tworzą Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., Instytut Maszyn przepływowych PAN oraz Miasto Gdynia.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Budynek zajezdni trolejbusowej będzie jednym z przykładowych obiektów w projekcie Act Now demonstrującym wdrożenie sposobu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W ramach projektu PKT zamierza wyposażyć budynek w rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie kontroli nad urządzeniami grzewczymi oraz poprawę efektywności wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Planowane inwestycje  obejmą optymalizację kontroli systemu ogrzewania i wentylacji oraz zastosowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych. Zainstalowane będą także dodatkowe  systemy pomiarowe ww instalacji dla celów kontrolnych i zbierania danych.

DZIAŁANIA – PIERWSZY ETAP
● audyt wewnętrzny i pomiary bieżących parametrów systemów ogrzewania i oświetlenia.
● instalacja inteligentnego układu sterowania celem miejscowej i zdalnej kontroli pracy grzejników w budynku biurowym i nagrzewnic wodnych w hali warsztatowej.
System zarządzania temperaturą będzie miał możliwość:
– zdalnej kontroli pracy zaworów termostatycznych,
– edycji temperatur w każdej strefie (pomieszczenie biurowe, toaleta, korytarz itp.)
– definiowania harmonogramów tygodniowych.
– podglądu historii temperatur w każdej strefie.
● wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED w hali warsztatowej i korytarzach biurowych (lampy z wbudowanymi czujnikami zmierzchu i ruchu)

DZIAŁANIA – DRUGI ETAP
● analiza i porównanie początkowych danych audytowych z danymi pozyskanymi przez zainstalowane urządzenia monitorujące po realizacji dwóch inwestycji (współpraca z miastem Gdynia w procesie pomiarowym)
● raport podsumowujący wzrost efektywności energetycznej budynku zajezdni.

OKRES REALIZACJI
październik 2017 r.- wrzesień 2020 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wynosi 117 540,00 euro.
Dofinansowanie – 99 909,00 euro (85% kosztów kwalifikowalnych).