Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Zajezdnia Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., mieszcząca się przy ul. Zakręt do Oksywia 1 w Gdyni (dzielnica Gdynia Leszczynki), jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie wymagania techniczne dotyczące obsługi taboru pojazdów elektrycznych eksploatowanych przez spółkę.

Oddana do użytku w 2007 r. zajezdnia wybudowana została przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W skład zajezdni wchodzą:

  • budynek administracyjny
  • hale warsztatowe
  • myjnia
  • lakiernia

Hala warsztatowa składa się z czterech torów – dwa ciągi  służą obsłudze codziennej /OC /, a dwa pozostałe – obsłudze technicznej okresowej /OT/. Na końcu torów OC znajdują się dwa nowoczesne stanowiska w pełni zautomatyzowanej myjni, która działa na zasadzie zamkniętego obiegu wody, co jest rozwiązaniem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym.

Równie ekologiczna jest nasza lakiernia, w której specjalne filtry zapobiegają przedostawaniu się szkodliwych związków do atmosfery.

W budynku administracyjnym oprócz biur znajdują się również: dyspozytornia, kasa, magazyny, stołówki i  szatnie dla pracowników oraz sala konferencyjna na najwyższym piętrze.

Oprócz obiektów o charakterze zwartej zabudowy zajezdnia posiada zadaszone place postojowo- manewrowe, mieszczące ok. 90 pojazdów standardowej wielkości, połączone wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. Zadaszenie służy zabezpieczeniu parkujących pojazdów przed wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Place postojowo–manewrowe  podzielone są na sektory, co ułatwia właściwą wewnętrzną alokację pojazdów i usprawnia ich ekspedycję na obsługiwane trasy komunikacyjne.

Cały obiekt objęty jest monitoringiem.