Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

CIVITAS DYN@MO (Dynamic Citizens @ctive for Sustainable Mobility – Dynamiczni Mieszkańcy Aktywni dla Zrównoważonej Mobilności)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu obejmującego międzynarodowe konsorcjum partnerów było wdrożenie nowatorskich  rozwiązań w dziedzinie przyjaznej środowisku mobilności miejskiej w zakresie m.in.:
● wspierania rozwoju ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom elektrycznego transportu publicznego oraz poprawę jego jakości,
● zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy jakości usług,
● rozwoju systemów i usług informatycznych „web 2.0”.

PARTNERZY
Projekt realizowany był w 4 dynamicznie rozwijających się miastach europejskich:
● Akwizgran (Niemcy) – lider projektu,
● Gdynia,
● Koprivnica (Chorwacja),
● Palma de Mallorca (Hiszpania).
W CIVITAS DYN@MO wzięło udział łącznie 28 partnerów z wyżej wymienionych miast. Dodatkowo projekt wspierany był  przez Uniwersytet w Lund, Szwecja (ośrodek badawczy, monitorujący i ewaluujący dla miast), Związek  Miast Bałtyckich, Finlandia (odpowiedzialny  za promocję projektu) oraz Rupprecht Consult, Niemcy (doświadczona firma consultingowa, odpowiedzialna za zarządzanie projektem). Projekt stanowił dla ww partnerów doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania ekologicznej mobilności miejskiej.
W celu realizacji założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie utworzyło swoje lokalne konsorcjum. Skład konsorcjum trójmiejskiego, oprócz Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., tworzyły : Gmina Miasta Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W projekcie CIVITAS DYN@MO PKT Sp. z o.o. zrealizowało dwa nowatorskie zadania:
1.    Wprowadzenie innowacyjnych trolejbusów z alternatywnym źródłem energii (baterią litowo-jonową) na nowej linii bez sieci
Zakupione w projekcie dwa trolejbusy SOLARIS TROLLINO 12M wyposażone w alternatywny napęd w postaci baterii litowo-jonowej po raz pierwszy dały możliwość regularnej obsługi kursów poza siecią trakcyjną. 1 maja 2015 r. uruchomiono pierwszą taką linię w Gdyni poprzez wydłużenie linii 21 o 2 km odcinek bez trakcji. Z ul. Świętojańskiej trolejbus automatycznie odłącza się od sieci, skręca na Skwer Kościuszki, robi pętlę zawracając w okolicy Akwarium Gdyńskiego, by wrócić i ponownie automatycznie podłączyć się pod sieć na ul.10 Lutego. Nowe rozwiązanie stwarza doskonałe warunki dalszego rozwoju ekologicznego transportu trolejbusowego bez konieczności rozbudowy sieci trakcyjnej.

2.    Instalacja superkondesatorowego zasobnika energii na sieci trakcyjnej  w celu\
zwiększenia wydajności energetycznej systemu trolejbusowego
W kwietniu 2014 r. na podstacji Wielkopolska PKT zainstalowało superkondensatorowy zasobnik energii produkcji polskiej firmy MEDCOM Sp. z o.o. Zasobnik zbiera energię generowaną przez trolejbusy podczas hamowania, a nie wykorzystaną w danym momencie przez inne pojazdy i magazynuje ją umożliwiając jej późniejsze ponowne zużytkowanie. Instalacja zasobnika służy zatem znacznym oszczędnościom energii elektrycznej w gdyńskiej sieci trolejbusowej. Zasobnik oszczędza średnio 12% energii na odcinku, na którym operuje.

OKRES REALIZACJI
 grudzień 2012 r.- listopad 2016 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wyniósł 362 160,00 euro. Dofinansowanie – 203 160,00  euro