Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

W Wydziale Ruchu pracuje 6 dyspozytorów i 250 kierowców. Kierownikiem jest Dariusz Walter. Zadaniem tego wydziału jest realizacja zleceń przewozowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Kierownik Wydziału Ruchu – Dariusz Walter
Główną czynnością z tym związaną jest odpowiednia organizacja pracy Wydziału Ruchu. Jednym z tych elementów jest właściwe przyporządkowanie trolejbusów do poszczególnych zadań przewozowych – w zależności od potrzeby dany pojazd może być przydzielony jako:

  • brygada całodzienna (jeździ on wówczas na linii przez cały dzień)
  • dodatek (wyjeżdża tylko w godzinach szczytu)
  • rezerwa

Trolejbusy oczekujące na włączenie do ruchu     Tablica kontrolna dla kierowców wyjeżdżających na linie
Kolejnym aspektem jest ułożenie grafiku pracy dla kierowców. Do każdego trolejbusu jest przypisanych dwóch lub trzech kierowców (powoduje to lepszą dbałość o pojazd) i jeżdżą na nim w systemie zmianowym (tzn. są dwie zmiany pracy: A – rano i B – popołudnie). Trolejbusy będące na dodatkach mogą mieć jednego kierowcę który pracuje zarówno w szczycie porannym jak i popołudniowym.

Za odpowiednią realizację wyżej wymienionych zadań odpowiada tzw. grafikarz (jest nim na stałe jeden z dyspozytorów), który układa plan pracy wydziału w perspektywie:

  • kilkumiesięcznej (brane pod uwagę są urlopy)
  • miesięcznej (układany jest grafik pracy dla poszczególnych kierowców tzn. w których dniach i na jakich zmianach oraz liniach mają jeździć)
  • jednodniowej – każdego dnia są uaktualniane grafiki z tytułu absencji chorobowej, wypadków losowych, a także ze względu na wykonywanie planowej obsługi taboru (OC, OT).

Rolę bezpośredniego koordynatora pracy pełni natomiast dyspozytor. Odpowiada on za prawidłową realizację zadań przewozowych. Zadaniem dyspozytora jest także organizowanie pracy dla kierowców przetokowych, czyli zaplanowanie sposobu ustawienia trolejbusów na bazie (trolejbusy ustawiane są według kolejności wyjazdów).

Poza powyższymi elementami zadaniem wydziału ruchu jest też kontrola jakości wykonywanych usług we współpracy z ZKM Gdynia, a także dbałość o estetykę pojazdów i schludność obsługi.