Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„EfficienCE (Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe –

Efektywność energetyczna infrastruktury transportu publicznego w Europie Środkowej) ”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany jest przez program Interreg EUROPA ŚRODKOWA (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Ten międzynarodowy projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury transportu publicznego, w przypadku Gdyni – infrastruktury trolejbusowej.
Większość miast środkowoeuropejskich posiada rozbudowane systemy transportu publicznego, które mogą stanowić podstawę dla usług niskoemisyjnej mobilności miejskiej. Ponad 63% osób dojeżdżających do pracy w tym regionie Europy korzysta z transportu publicznego. Przedsięwzięcia, jak te, które podejmowane są przez partnerów w ramach projektu EfficienCE, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze transportu publicznego mają zatem szczególnie duży wpływ na redukcję emisji CO2.

PARTNERZY

12 partnerów projektowych z 7 krajów europejskich: Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch i Słowenii.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach projektu EfficienCE Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. zakupi i zainstaluje innowatorskie urządzenie – przekształtnik energii, który będzie miał za zadanie przechwytywać, gromadzić i przekazywać niewykorzystaną energię z hamowania trolejbusów z sieci na zasilanie m.in.  zajezdni trolejbusowej. Przekształtnik wyposażony będzie w magazyn energii w postaci baterii.

OKRES REALIZACJI
kwiecień 2019 r.- czerwiec 2022 roku

FINANSOWANIE PROJEKTU

Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wynosi 199 400,00 euro
Dofinansowanie – 169 490,00 euro (85% kosztów kwalifikowalnych)

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.interreg-central.eu/EfficienCE