Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Wydział Obsługi Taboru posiada w swej dyspozycji 57 osób (w tym mechanicy, elektromonterzy, blacharze, lakiernicy, tapicer, monterzy ogumienia, ślusarze).
Główne zadania wydziału, to:
Obsługa Codzienna (OC): polega na sprawdzeniu stanu technicznego trolejbusów wyjeżdżających na trasy. W każdym pojeździe codziennie wykonywane są oględziny układu hamulcowego, kierowniczego, napędowego, instalacji elektrycznej, odbieraków oraz mierzony jest stan izolacji obwodów pracujących pod napięciem 600 V.
Obsługa Techniczna (OT): W jej skład wchodzi sprawdzenie stanu silnika trakcyjnego i pomocniczego, izolatorów, odbieraków i ściągaczy, instalacji elektrycznej, powłok lakierniczych, naklejek informacyjnych, poszycia zewnętrznego i wewnętrznego, siedzeń, drzwi, okien, lusterek, układu kierowniczego, zawieszenia, kół i ogumienia, układu hamulcowego, nadwozia i podwozia, pasków klinowych. Czyszczona jest instalacja elektryczna, sprawdzany jest poziom oleju w przekładni oraz smarowane są elementy mechaniczne.
Ponadto dodatkowo sprawdzany jest okresowo naciąg drążków odbieraków, wymieniane są zużyte styki, czyszczone są drążki pantografu, sprawdzany jest stan poszycia dachu, drzwi oraz pokryw podłogowych, dokonywana jest ocena stanu kratownicy i jej ewentualna naprawa, dokładnie sprawdzany jest stan tylnego mostu oraz wału napędowego, demontowane są koła i bębny hamulcowe, mierzona jest grubość okładzin hamulcowych. Systematycznie czyszczone są drążki odbieraków, wymontowywany i dokładnie sprawdzony zostaje nastawnik jazdy, sprawdzany i poprawiany jest stan lakieru na dachu pojazdu, sprawdzane jest mocowanie silnika trakcyjnego oraz stan oporów rozruchowych i bocznikowych, wymieniany jest olej w sprężarce, malowana jest (w razie konieczności) kratownica. Przedłużeniu ulega ważność dowodu rejestracyjnego.
Od 2004 roku Wydział Obsługi Taboru wyspecjalizował się w adaptacji nadwozi po używanych autobusach marki Mercedes celem zabudowy napędu elektrycznego. Dotychczas zbudowano ponad 20 takich pojazdów posiadających napęd stałoprądowy o rozruchu stycznikowym, jeden trolejbus posiada rozruch chopperowy. Od roku 2009 trolejbusy są zabudowywane nowoczesnym napędem energooszczędnym, asynchronicznym.