Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Podstawowym zadaniem Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni jest integrowanie procesów mikrologistycznych w subsystemach: zamawiania i zarządzania dostawami, zarządzania zapasami, magazynowania jak również gospodarowania odpadami, polegających na ciągłym doskonaleniu łańcuchów dostaw oraz kanałów dystrybucji.

W ramach przywołanych powyżej procesów, Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej integruje przepływ dóbr i związany z tym przepływ informacji w celu utrzymania pożądanego poziomu „obsługi materiałowej” poszczególnych komórek PKT w Gdyni, zapewniając tym samym ciągłą i rytmiczną pracę eksploatacyjną całego przedsiębiorstwa.

W ramach struktury Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej funkcjonują pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji i gospodarowanie materiałami oraz zaopatrzenie.

Kierownikiem Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej jest Krzysztof Urban.