Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

CAR (Creating Automotive Renewal - Wdrażanie Nowej Mobilności)

CAR (Creating Automotive Renewal – Wdrażanie Nowej Mobilności) to kolejny unijny projekt zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. 
PKT dołączyło do konsorcjum partnerów projektu w styczniu 2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany przez Program Interreg POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu było promowanie i wdrażanie mobilności elektrycznej na dużą skalę w krajach zlokalizowanych wokół południowego Bałtyku.          

PARTNERZY
W projekcie uczestniczyło dziesięciu partnerów z pięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji.
Lokalne trójmiejskie konsorcjum tworzyły Miasto Gdynia, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej  oraz Politechnika Gdańska.

PRZEDMIOT PROJEKTU
ramach CAR PKT kontynuowało inwestycje i prace badawcze w dziedzinie innowacyjnego transportu elektrycznego. Głównym celem była rozbudowa systemu IMC (In Motion Charging lub Dynamic Charging) poprzez zaprojektowanie, instalację i uruchomienie ładowarki do szybkiego ładowania trolejbusów bateryjnych i autobusów elektrycznych. Ładowarka wyposażona jest w zasobnikowy system zasilania (oparty na baterii litowo-jonowej) i umiejscowiona poza siecią trakcyjną w celu ładowania pojazdów podczas postoju w lokalizacjach, gdzie nie ma dostępnej trolejbusowej infrastruktury sieciowej. 

System transportu elektrycznego IMC w Gdyni jest teraz realizowany za pomocą trolejbusowych odbieraków trakcyjnych. Słabszym punktem obecnego systemu IMC jest jego ograniczona moc ładowania podczas postoju pojazdu z powodu nagrzewania się odbieraków. Podczas ruchu system IMC umożliwia ładowanie z dużą mocą, ale podczas postoju musi być on ograniczony. W ramach projektu CAR PKT pokonało tę barierę i wdrożyło system szybkiego stacjonarnego ładowania trolejbusów bateryjnych i e-busów (IMC).

Zadaniem nowej stacji ładowania umieszczonej poza siecią trolejbusową jest pobieranie energii elektrycznej z publicznej sieci niskiego napięcia (3 x 400 V, 50 Hz) oraz ładowanie trolejbusów akumulatorowych i e-busów za pomocą odbieraków prądu, gdy pojazdy są zaparkowane. Ładowarka ma być używana w miejscach, w których planowany jest postój dla trolejbusów bateryjnych i autobusów elektrycznych (np. w oczekiwaniu na zaplanowany kurs) i gdzie nie ma dostępu do sieci trolejbusowej. Dzięki zasobnikowi energii w akumulatorze ładowarki (baterii litowo-jonowej) wymagania dotyczące warunków przyłączenia jej do publicznej sieci energetycznej są stosunkowo niewielkie, proste i jednocześnie elastyczne. 

Porównując sposoby ładowania trolejbusów bateryjnych i autobusów elektrycznych poza siecią trakcyjną, ważnymi zaletami nowej ładowarki wprowadzanej w ramach projektu CAR w porównaniu do poprzednio stosowanej stacjonarnej trójfazowej ładowarki zasilanej bezpośrednio z sieci publicznej (zainstalowanej m.in. na pętli Fikakowo)  są: łatwiejsze podłączanie pojazdu do ładowarki za pomocą odbieraków prądu, większa prędkość i moc ładowania baterii trakcyjnej pojazdu, łatwość montażu w miejskich lokalizacjach oraz elastyczność i uniwersalność tego rozwiązania.

Inwestycja w uruchomienie innowatorskiej „szybkiej” ładowarki umiejscowionej poza trolejbusową siecią trakcyjną w znacznym stopniu przyczyni się do dalszego rozwoju e-mobilności w Gdyni poprzez umożliwienie ładowania elektrycznych pojazdów transportu publicznego i wydłużanie połączeń realizowanych przez pojazdy bateryjne bez konieczności rozbudowy sieci trakcyjnej.

OKRES REALIZACJI
styczeń 2018 r.- grudzień 2021 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wynosi 156 000,00 euro.
Dofinansowanie – 132 600,00 euro (85% kosztów kwalifikowalnych)

Więcej informacji na stronie internetowej projektu https://www.sbcar.eu/