Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej działają następujące organizacje związkowe:

NSZZ Solidarność
Komisja Zakładowa w PKT
Przewodniczący KZ – Krzysztof Miedziński

NSZZ Solidarność ’80
Komisja Zakładowa w PKT
Przewodniczący KZ – Mirosław Zajączkowski

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
Zarząd Organizacji Zakładowej w PKT
Przewodniczący Zarządu – Eugeniusz Czaja

Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
Przewodniczący Związku – Mirosław Urbański