Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Główny specjalista ds. kadr – Katarzyna Kanclerz, pok. 104 – tel. 58 669-42-04
Specjalista ds. reklamy – Danuta Kantrzonka, pok. 109 – tel. 58 669-42-29 lub +48 663-339-233
Specjalista – główny energetyk – Mikołaj Bartłomiejczyk, pok. 220, tel. 58 669-42-20
Zamówienia publiczne- Małgorzata Danielewska, pok. 110, tel 58 669- 42- 10
Sekretariat – pok. 101, tel. 58 669-42-01