Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Zastąpienie autobusów o napędzie konwencjonalnym pojazdami o napędzie elektrycznym spowodowało osiągnięcie tego efektu ekologicznego.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:
●       zakup 6 autobusów zeroemisyjnych do obsługi komunikacji miejskiej w Gdyni,
●       przeprowadzenie szkoleń dla 15 kierowców.

Zakupiono autobusy zeroemisyjne z bateriami o obniżonej pojemności (zastosowanie systemu ładowania w ruchu In Motion Charging), wyposażone w system rekuperacji energii.

OKRES REALIZACJI
maj 2018 r.- czerwiec 2021 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Wartość ogółem: 15 510 300,00 zł
Koszty kwalifikowane: 12  610 000,00 zł
Dofinansowanie:  5 044 000,00 zł