Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury trolejbusowej oraz zakup taboru dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Gdyni.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano:

●    budowę nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni,
●    budowę nowych linii trolejbusowych o długości 10,6 km,
●    budowę nowej pętli trolejbusowej w Kaczych Bukach
●    zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

OKRES REALIZACJI
2005 – 2007

FINANSOWANIE PROJEKTU

Wartość ogółem: 53 950 339,00  zł
Dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych