Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o.

                        ul. Zakręt do Oksywia 1, 81 – 244 Gdynia

                           Sekretariat        58 669-42-01
                                                      58 669-42-02
                                                   pkt@pktgdynia.pl

                     Dyspozytornia    58 669-42-12
                                    
Inspektor Ochrony Danych       iod@pktgdynia.pl
Mateusz Woźniak

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Jak do nas dojechać...

Korzystanie z publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest dobrowolne i wiąże się z faktem monitorowania wizerunków lub innych danych osobowych osób przebywających w pojazdach.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu audiowizualnego prowadzonego w pojeździe są:
1) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, tel. +48 58 623 33 12, www.zkmgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów kontroli jakości świadczonych publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym do prowadzenia postępowań skargowych lub windykacyjnych); oraz
2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-244), ul Zakręt do Oksywia 1, tel: +48 58 669-42-01, www.pktgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów związanych z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia.

Dane przetwarzane w systemie monitoringu audiowizualnego nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.