Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup taboru trolejbusowego z alternatywnym napędem bateryjnym”.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza 1).

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza

PRZEDMIOT PROJEKTU
Zakup 6-ciu zeroemisyjnych 12-metrowych trolejbusów z alternatywnym napędem bateryjnym, przeznaczonych do przewozu pasażerów komunikacji miejskiej obsługiwanej przez ZKM w Gdyni

OKRES REALIZACJI
22.12.2021 r.- 31.12.2023 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Wartość ogółem: 16 605 000,00 zł 
Koszty kwalifikowane: 13 500 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:  do 6 430 000,00 zł