Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Wydział Sieci i Podstacji jest następcą dawnego, posiadającego wieloletnią tradycję, Wydziału Komunikacji Trolejbusowej, który zajmował się „sprawami trolejbusowymi” w strukturach dawnego WPK GG i PKM. Obecnie w Wydziale Sieci i Podstacji zatrudnionych jest 22 pracowników pogotowia sieci, 17 pracowników podstacji oraz 2 pracowników warsztatu.

W skład kierownictwa Wydziału wchodzą:
Kierownik Wydziału Sieci i Podstacji – Leszek Woronowcz
Mistrz Wydziału Sieci i Podstacji – Jarosław Przybysz

Zadaniem Wydziału sieci jest obsługa liczącej ponad 92 km długości sieci trolejbusowej realizowana przez następujące elementy:

  • Pogotowie sieci trakcyjnej: 4 brygady na zmianę pełnią dyżur przez 24 godziny na dobę i usuwają wszelkie awarie związane z elementami sieciowymi.
  • Konserwacja: Wykonywanie konserwacji, modernizacji i przebudowy sieci trakcyjnej. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości ruchu trolejbusów, większość robót na sieci trakcyjnej odbywa się jedynie w nocy w godzinach 23:45 – 3:15. Prace wymagające zaangażowania większej liczby osób wykonywane są przez kilka brygad jednocześnie. Należy podkreślić fakt, iż taki system – czyli wykonywanie prac nocą – jest trudny i niebezpieczny, dlatego w większości przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej na świecie wszelkie prace na sieci wykonywane są w dzień. Jednak dzięki profesjonalizmowi i wieloletniemu doświadczenie gdyńskich sieciowców sztuka wykonywania prac sieciowych w nocy została dopracowana praktycznie do perfekcji.Po raz pierwszy w 1998 roku zmodernizowane zostało skrzyżowanie Al. Zwycięstwa – Wielkopolska z zastosowaniem nowoczesnego osprzętu czeskiej firmy Elektroline. W kolejnych latach modernizowane były w takim standardzie kolejne newralgiczne punkty sieci – węzeł Wzgórze Maksymiliana, skrzyżowanie Morska / Warszawska, wyjazd z bazy w Redłowie, rondo „Działdowska” i pętle przy Klifie. Dzięki środkom z Unii Europejskiej nowa sieć trakcyjna zawisła także na ulicy Świętojańskiej. W kolejnych latach zmodernizowano w ten sposób sieć trakcyjną na ulicy Morskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Grabowo. W latach 2005-2007 zbudowano nowoczesną sieć trolejbusową w dzielnicach Dąbrowa, Dąbrówka, Kacze Buki oraz w ul. Zakręt do Oksywia przy, której zlokalizowana jest nowa zajezdnia trolejbusowa.
  • Stacje prostownikowe. Wydział Sieci i Podstacji obsługuje sześć podstacji zasilających gdyńską sieć trolejbusową (o nazwach: Północna, Grabówek, Dworzec, Redłowo, Chwaszczyńska, Sopot) o łącznej mocy 13 200 kW. Dzięki sumienności i doświadczeniu gdyńskich „podstacyjniaków” liczba awarii jest obecnie prawie zerowa. Ponadto wszystkie podstacje są wyposażone w układ zdalnego odczytu zużycia energii SAPEN, dzięki czemu możliwe jest ciągłe monitorowanie pobieranej mocy i umożliwia to lepsze dysponowanie energią. W latach 2004-2006 w ramach projektu współfinansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały przebudowane częściowo podstacje Grabówek i Chwaszczyńska na obszarze, których oddano do użytku nowe odcinki sieci trakcyjnej. Podstacja Grabówek uzyskała ponadto dwustronne zasilanie.

W ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 zmodernizowanych zostanie 5 podstacji (wszystkie poza podstacją Dworzec, która planowana jest do likwidacji) oraz zbudowaną zostaną 4 nowe podstacje (dwie na zastępstwo stacji Dworzec: Wendy i Plac Konstytucji, oraz Fikakowo i Sopot Reja). W ramach tego samego projektu zbudowane zostanie Centrum Zdalnego Sterowania podstacjami i odłącznikami na sieci trakcyjnej co znakomicie wpłynie na proces koordynacji pracy obsługi podstacji i sieci trakcyjnej oraz przyczyni się do zminimalizowania skutków awarii.