Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Zarząd spółki jest organem dwuosobowym. Do jego kompetencji należy zarządzanie przedsiębiorstwem i koordynowanie pracy poszczególnych struktur organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zleconych przez ZKM Gdynia oraz sprawnej obsługi mieszkańców miasta.

Do jego obowiązków należy także reprezentowanie firmy i współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi przedsiębiorstwami.

W skład Zarządu spółki wchodzą:

dr Piotr Małolepszy – Prezes Zarządu

inż. Tomasz Labuda – Zastępca Prezesa Zarządu