Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

W ramach struktury firmy funkcjonuje Dział Księgowości firmy, do zadań którego należy organizowanie i nadzór nad systemem ewidencji księgowej spółki. Opracowywanie i przechowywanie dokumentów księgowych, przyjmowanie i rozliczanie dokumentów dotyczących działalności spółki. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej spółki. Dział Księgowości zajmuje się ponadto gospodarką środkami finansowymi w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzeniem całokształtu zagadnień płacowych. Istotnym elementem jest także prowadzenie kasy spółki.

Koordynatorem Działu jest Główny Księgowy – Wioleta Liedtke. W strukturze Działu funkcjonują specjaliści ds. księgowych, obrotu finansowego oraz płac.