Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych miasta Gdynia: Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia i Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

 

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU
Projekt ma na celu intensywną promocję zastosowania systemów fotowoltaicznych w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i jego jednostek.
Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie przez PKT Sp. z o.o., PPNT Gdynia oraz DPS w Gdyni i złożone jest z celowo dobranych komplementarnie zadań inwestycyjnych, których efekty będą widoczne dla szerokiego spektrum społeczeństwa.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy całkowitej ok 640 kWp, zgodnie z opisem przedstawionym poniżej:
1. PKT -lokalizacja: na dachach wiat zajezdni trolejbusowej w Gdyni, moc: 499 kWp, typ przyłączenia: do trolejbusowej sieci trakcyjnej DC, bez przyłączenia do sieci energetycznej
2. PPNT – lokalizacja: na dachu bud. III PPNT w Gdyni, moc: ok. 77 kWp + ok. 23 kWp, typ przyłączenia: do sieci energetycznej NN
3. DPS – lokalizacja: na dachu DPS w Gdyni, moc: 39,9 kWp, typ przyłączenia: do sieci energetycznej NN

CELE PROJEKTU
Głównym celem Projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz promocja zastosowań odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych. Cel ma być bezpośrednio zrealizowany poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych w różnych częściach Gminy Miasta Gdynia.

PLANOWANE EFEKTY
Zwiększenie zdolności wytwarzania energii odnawialnej łącznie o ponad 640 kWp w trzech różnych dzielnicach Gminy Miasta Gdyni zachęci inne podmioty oraz mieszkańców do podejmowania w przyszłości podobnych działań, prowadząc do rozwoju rozproszonej produkcji energii z OZE. Innowacyjne wykorzystanie energii słonecznej do zasilania miejskich trolejbusów przyczyni się do poprawy jakości życia w Gdyni, przyległym Sopocie oraz w przyszłości w innych okolicznych Gminach. Wdrożenie poskutkuje roczną redukcją emisji CO2 o ponad 450 ton, czym wpisywać się będzie w realizację założeń strategii europejskich i Działania 10.3.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość ogółem:  9 093 218,44 PLN
Wydatki kwalifikowane: 7 073 060,12 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie: 4 371 882,81 PLN