Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej działa Klub Honorowych Dawców Krwi. W skład władz Klubu wchodzą:

Prezes – Andrzej Rogacki (kierowca)
Sekretarz – Dariusz Kukuła (dyspozytor)
Skarbnik – Daniel Piotrowicz (kierowca)
Członek Zarządu – Ryszard Mazurek (pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o. w Gdyni)
Członek Zarządu – Wiesław Haberka (kierowca)

Klub został założony w 2001 r. Więcej informacji można uzyskać pod adresem internetowym: www.pktgdynia.x.pl