Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury trolejbusowej oraz zakup taboru dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Gdyni.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano:

●    przebudowę sieci trakcyjnej w ciągu ulic Al. Zwycięstwa w Gdyni, Al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. Reja,
●    budowę 4 nowych podstacji trakcyjnych,
●    przebudowę 5 istniejących podstacji trakcyjnych,
●    budowę Centrum zdalnego sterowania podstacji wraz ze zdalnym sterowaniem odłącznikami,
●    zakup 28 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

OKRES REALIZACJI
2010 – 2013

FINANSOWANIE PROJEKTU
Wartość ogółem: 98 646 644,72  zł
Dofinansowanie: 70% kosztów kwalifikowalnych