Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Informacja o sprzedaży (kasacji) czterech niekompletnych pojazdów złomowych – trolejbusy marki Mercedes 0405N, 12m.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. informuje, że posiada do sprzedaży (kasacji) 4 niekompletne pojazdy złomowe - trolejbusy marki Mercedes 0405N, 12m. Oferty na zakup pojazdów do złomowania składać można do dnia 27.03.2019. Oferty można przesyłać na adres:    urban(@)pktgdynia.pl.   Do ofert należy dołączyć decyzje potwierdzające uprawnienia podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie którego dotyczy oferta. Treść zapytania.  

Możliwość komentowania Informacja o sprzedaży (kasacji) czterech niekompletnych pojazdów złomowych – trolejbusy marki Mercedes 0405N, 12m. została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania