Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Główny specjalista ds. kadr – Katarzyna Zielińska, pok. 104 – tel. 58 669-42-04
Główny specjalista ds. organizacji i zarządzania
Główny specjalista ds. planowania i analiz – Ryszard Alaśkiewicz, pok. 108 – tel. 58 669-42-38
Specjalista ds. reklamy – Danuta Kantrzonka, pok. 109 – tel. 58 669-42-29 lub +48 663-339-233
Specjalista – główny energetyk – Mikołaj Bartłomiejczyk, pok. 109, tel. 58 669-42-09
Sekretariat – pok. 101, tel. 58 669-42-01