Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o. zostało powołane 1 stycznia 1998 r.

Firma powstała w rezultacie wydzielenia nowego podmiotu odpowiedzialnego za obsługę jedynie transportu trolejbusowego ze struktur poprzednio funkcjonującego Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej i Trolejbusowej w Gdyni. Krok ten był jednym z etapów reformy gdyńskiej komunikacji miejskiej, mającej na celu zwiększenie jej efektywności, zmniejszenie kosztów – a przede wszystkim poprawę jakości usług świadczonych pasażerom.

W okresie dwudziestu lat funkcjonowania PKT Sp. z o.o. w Gdyni można wskazać kilka kamieni milowych w rozwoju tej firmy:

 • tworzenie nowoczesnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w latach 1998-2004;
 • przeniesienie firmy do nowej zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni Leszczynkach;
 • realizacja wielu projektów rozwoju komunikacji trolejbusowej od 2005 r. ze wsparciem UE;
 • wprowadzenie do obsługi pierwszych trolejbusów wyposażonych w napęd bateryjny, uniezależniający te pojazdy od zasilania z sieci trakcyjnej;
 • analizy możliwości rozszerzenia oferty o usługi przewozowe świadczone autobusami elektrycznymi.

Dziś, gdyńskie trolejbusy w ciągu roku realizują ponad 5 mln wozokilometrów przewożąc ok. 26 mln. pasażerów, operując na 12 liniach dziennych oraz 2 zjazdowych.

Pierwsza linia trolejbusowa w Gdyni rozpoczęła funkcjonowanie ponad 75 lat temu. Od tego czasu funkcjonujące nieprzerwanie trolejbusy zdążyły na stałe wpisać się w gdyński krajobraz i stać się wizytówką miasta. Trolejbus to sprawdzona technologia z długoletnią tradycją. Dzisiaj stawia się na elektromobilność oraz działania prowadzące do niskoemisyjności transportu i efektywnego wykorzystywania zasobów energetycznych. Trolejbus idealnie wpisuje się w tę strategię. Jest bezemisyjny, a pojazdy są dodatkowo ciche, klimatyzowane, oraz wyróżniają się możliwością płynnego, bezstopniowego przyspieszania oraz hamowania. Wyposażone są w najnowsze technologie m.in. baterie trakcyjne umożliwiające jazdę do nawet ponad 30 km poza siecią trakcyjną, automatycznie sterowane odbieraki prądu, monitoring, gniazda USB, czy system odzysku energii z hamowania.

Do zasilenia sieci trakcyjnej służy obecnie 10 podstacji. Zarządzanie nimi odbywa się zdalnie dzięki Centrum Dyspozycji Mocy i Ruchu zlokalizowanej na podstacji w Redłowie. Nad bezpieczeństwem oraz obsługą całodobowo czuwa pogotowie sieciowe. Posiadamy sieć trakcyjną, której długość wynosi ok. 87 km.

Nasz tabor składa się z 89 nowoczesnych trolejbusów niskopodłogowych oraz 4 zabytkowych. Łącznie to 93 pojazdy, ale ta liczba rośnie ze względu na nowe dostawy.

PKT zatrudnia 390 pracowników, w tym 253 kierowców, z których 25% stanowią kobiety.    

Gdynia jako jedno z trzech miast w Polsce posiada miejski transport trolejbusowy, funkcjonujący w ramach zintegrowanego systemu transportowego.

W 2014 roku Komisja Europejska doceniła naszą pracę oraz wkład w rozwój gdyńskiej komunikacji trolejbusowej i przyznała PKT Sp. z o.o. nagrodę za najlepszy projekt unijny w kategorii „CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Schemat linii

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

„Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury trolejbusowej oraz zakup taboru dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Gdyni.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano:

●    budowę nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni,
●    budowę nowych linii trolejbusowych o długości 10,6 km,
●    budowę nowej pętli trolejbusowej w Kaczych Bukach
●    zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

OKRES REALIZACJI
2005 – 2007

FINANSOWANIE PROJEKTU

Wartość ogółem: 53 950 339,00  zł
Dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

„Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury trolejbusowej oraz zakup taboru dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Gdyni.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano:

●    przebudowę sieci trakcyjnej w ciągu ulic Al. Zwycięstwa w Gdyni, Al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. Reja,
●    budowę 4 nowych podstacji trakcyjnych,
●    przebudowę 5 istniejących podstacji trakcyjnych,
●    budowę Centrum zdalnego sterowania podstacji wraz ze zdalnym sterowaniem odłącznikami,
●    zakup 28 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

OKRES REALIZACJI
2010 – 2013

FINANSOWANIE PROJEKTU
Wartość ogółem: 98 646 644,72  zł
Dofinansowanie: 70% kosztów kwalifikowalnych 

CIVITAS DYN@MO (Dynamic Citizens @ctive for Sustainable Mobility – Dynamiczni Mieszkańcy Aktywni dla Zrównoważonej Mobilności)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu obejmującego międzynarodowe konsorcjum partnerów było wdrożenie nowatorskich  rozwiązań w dziedzinie przyjaznej środowisku mobilności miejskiej w zakresie m.in.:
● wspierania rozwoju ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom elektrycznego transportu publicznego oraz poprawę jego jakości,
● zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy jakości usług,
● rozwoju systemów i usług informatycznych „web 2.0”.

PARTNERZY
Projekt realizowany był w 4 dynamicznie rozwijających się miastach europejskich:
● Akwizgran (Niemcy) – lider projektu,
● Gdynia,
● Koprivnica (Chorwacja),
● Palma de Mallorca (Hiszpania).
W CIVITAS DYN@MO wzięło udział łącznie 28 partnerów z wyżej wymienionych miast. Dodatkowo projekt wspierany był  przez Uniwersytet w Lund, Szwecja (ośrodek badawczy, monitorujący i ewaluujący dla miast), Związek  Miast Bałtyckich, Finlandia (odpowiedzialny  za promocję projektu) oraz Rupprecht Consult, Niemcy (doświadczona firma consultingowa, odpowiedzialna za zarządzanie projektem). Projekt stanowił dla ww partnerów doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania ekologicznej mobilności miejskiej.
W celu realizacji założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie utworzyło swoje lokalne konsorcjum. Skład konsorcjum trójmiejskiego, oprócz Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., tworzyły : Gmina Miasta Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W projekcie CIVITAS DYN@MO PKT Sp. z o.o. zrealizowało dwa nowatorskie zadania:
1.    Wprowadzenie innowacyjnych trolejbusów z alternatywnym źródłem energii (baterią litowo-jonową) na nowej linii bez sieci
Zakupione w projekcie dwa trolejbusy SOLARIS TROLLINO 12M wyposażone w alternatywny napęd w postaci baterii litowo-jonowej po raz pierwszy dały możliwość regularnej obsługi kursów poza siecią trakcyjną. 1 maja 2015 r. uruchomiono pierwszą taką linię w Gdyni poprzez wydłużenie linii 21 o 2 km odcinek bez trakcji. Z ul. Świętojańskiej trolejbus automatycznie odłącza się od sieci, skręca na Skwer Kościuszki, robi pętlę zawracając w okolicy Akwarium Gdyńskiego, by wrócić i ponownie automatycznie podłączyć się pod sieć na ul.10 Lutego. Nowe rozwiązanie stwarza doskonałe warunki dalszego rozwoju ekologicznego transportu trolejbusowego bez konieczności rozbudowy sieci trakcyjnej.

2.    Instalacja superkondesatorowego zasobnika energii na sieci trakcyjnej  w celu\
zwiększenia wydajności energetycznej systemu trolejbusowego
W kwietniu 2014 r. na podstacji Wielkopolska PKT zainstalowało superkondensatorowy zasobnik energii produkcji polskiej firmy MEDCOM Sp. z o.o. Zasobnik zbiera energię generowaną przez trolejbusy podczas hamowania, a nie wykorzystaną w danym momencie przez inne pojazdy i magazynuje ją umożliwiając jej późniejsze ponowne zużytkowanie. Instalacja zasobnika służy zatem znacznym oszczędnościom energii elektrycznej w gdyńskiej sieci trolejbusowej. Zasobnik oszczędza średnio 12% energii na odcinku, na którym operuje.

OKRES REALIZACJI
 grudzień 2012 r.- listopad 2016 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wyniósł 362 160,00 euro. Dofinansowanie – 203 160,00  euro

CIVITAS ELIPTIC (Electrification of Public Transport in Cities – Elektryfikacja Transportu Publicznego w Miastach) to kolejny europejski projekt naukowo-badawczy zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp.z o.o.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu było wspieranie i propagowanie rozwoju ekologicznego zeroemisyjnego elektrycznego transportu publicznego w miastach bazując na istniejącej infrastrukturze.

PARTNERZY
Projekt obejmował międzynarodowe konsorcjum z podmiotami partnerskimi z następujących miast europejskich: Gdynia, Londyn, Brema, Barcelona, Rzym, Warszawa, Oberhausen, Bruksela, Salzburg, Szeged, Lipsk, Lanciano i Eberswalde. Partnerzy to głównie operatorzy transportu publicznego i instytucje zarządzające transportem miejskim.
Koordynatorem projektu było miasto Brema (Niemcy), a za jego promocję odpowiadała Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) z siedzibą w Brukseli.
Trójmiasto w projekcie ELIPTIC reprezentowało PKT GDYNIA i UNIWERSYTET GDAŃSKI.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu ELIPTIC w sierpniu 2016 r. PKT zakupiło specjalistyczne oprogramowanie produkcji polskiej firmy SESTO Sp. z o.o. i wprowadziło tzw. dwustronne zasilanie trakcji w dwóch miejscach na sieci:
1)    pomiędzy podstacjami Sopot I i Sopot II
2)    pomiędzy podstacjami Grabówek i Dworzec.
Dwustronne zasilanie stabilizuje napięcia na sieci,  optymalizuje bilans energetyczny układu zasilania i zwiększa odzysk energii z hamowania, oszczędzając w ten sposób ok. 2-5% energii.
Oprócz optymalizacji efektywności energetycznej sieci trakcyjnej, kolejnym celem projektu ELIPTIC w Gdyni było również zbadanie możliwości dalszej elektryfikacji transportu publicznego w Gdyni i Sopocie. Analizy przeprowadzane były wspólnie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. i Uniwersytet Gdański. Badania w projekcie oparte były na koncepcji ładowania w ruchu bateryjnych trolejbusów hybrydowych z sieci trolejbusowej i wydłużenia istniejących linii bez potrzeby budowy nowej infrastruktury sieciowej. Oprócz wydłużenia linii analizie poddano także potencjalne zastąpienie obecnie działających linii obsługiwanych przez autobusy diesel trolejbusami bateryjnymi.
Badania oparto o zrealizowane już w transporcie gdyńskim wydłużenia linii: wydłużenie linii 21 o 2 km odcinek bez sieci zapoczątkowane w maju 2015 r. w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, projektu poprzedzającego ELIPTIC, oraz wdrożone w ramach ELIPTIC w grudniu 2016 wydłużenie linii 29 o 5 km odcinek bez sieci celem obsługi dzielnicy Fikakowo (mieszkańcy wyrazili preferencje dla środka transportu o niskim poziomie hałasu i emisji). Na bazie zebranych już doświadczeń i badań obecnie rozważanych jest również kilka kolejnych predysponowanych linii do następnych wydłużeń.

OKRES REALIZACJI
czerwiec 2015 r. – maj 2018 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wyniósł 104 125,00 euro.
Dofinansowanie – 100% kosztów kwalifikowalnych.

ACT NOW (Action for Energy Efficiency in Baltic Cities – Działania dla Efektywności Energetycznej w Bałtyckich Miastach)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych oraz wspieranie efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.  ACT NOW wdrażany w kilku krajach nadbałtyckich pokaże jak lokalne „Plany działania na rzecz zrównoważonej energii” można przekształcić w konkretne działania zmniejszające jej zużycie.
PARTNERZY

Partnerami w projekcie jest dziesięć gmin z ośmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Rosji i Szwecji.
Lokalne trójmiejskie konsorcjum tworzą Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., Instytut Maszyn przepływowych PAN oraz Miasto Gdynia.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Budynek zajezdni trolejbusowej będzie jednym z przykładowych obiektów w projekcie Act Now demonstrującym wdrożenie sposobu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W ramach projektu PKT zamierza wyposażyć budynek w rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie kontroli nad urządzeniami grzewczymi oraz poprawę efektywności wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Planowane inwestycje  obejmą optymalizację kontroli systemu ogrzewania i wentylacji oraz zastosowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych. Zainstalowane będą także dodatkowe  systemy pomiarowe ww instalacji dla celów kontrolnych i zbierania danych.

DZIAŁANIA – PIERWSZY ETAP
● audyt wewnętrzny i pomiary bieżących parametrów systemów ogrzewania i oświetlenia.
● instalacja inteligentnego układu sterowania celem miejscowej i zdalnej kontroli pracy grzejników w budynku biurowym i nagrzewnic wodnych w hali warsztatowej.
System zarządzania temperaturą będzie miał możliwość:
– zdalnej kontroli pracy zaworów termostatycznych,
– edycji temperatur w każdej strefie (pomieszczenie biurowe, toaleta, korytarz itp.)
– definiowania harmonogramów tygodniowych.
– podglądu historii temperatur w każdej strefie.
● wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED w hali warsztatowej i korytarzach biurowych (lampy z wbudowanymi czujnikami zmierzchu i ruchu)

DZIAŁANIA – DRUGI ETAP
● analiza i porównanie początkowych danych audytowych z danymi pozyskanymi przez zainstalowane urządzenia monitorujące po realizacji dwóch inwestycji (współpraca z miastem Gdynia w procesie pomiarowym)
● raport podsumowujący wzrost efektywności energetycznej budynku zajezdni.

OKRES REALIZACJI
październik 2017 r.- wrzesień 2020 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wynosi 117 540,00 euro.
Dofinansowanie – 99 909,00 euro (85% kosztów kwalifikowalnych).

„Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0008/16-00 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 30 czerwca 2017 r.

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni i gmin ościennych poprzez zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru trolejbusowego oraz autobusów spełniających normę emisji Euro 6, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Projekt obejmuje zakup 85 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej, w tym: 30 trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych) oraz 55 autobusów (32 przegubowych i 23 standardowych). Wszystkie kupowane w ramach projektu trolejbusy wyposażone będą w baterie trakcyjne umożliwiające jazdę bez ładowania z sieci trakcyjnej. Oprócz baterii trakcyjnych na wyposażeniu kupowanych nowych trolejbusów, projekt obejmuje również zakup 21 dodatkowych baterii akumulatorowych w celu doposażenia obecnie eksploatowanych trolejbusów.

OKRES REALIZACJI
III kwartał 2017 roku – III kwartał 2019 roku

FINANSOWANIE PROJEKTU (tylko w części inwestycji w tabor trolejbusowy i nowe baterie)

Całkowita wartość projektu (dot. zakupu taboru trolejbusowego i nowych baterii) – 95 076 171,00 zł
Wydatki kwalifikowane – 75 300 000,00 zł
Dofinansowanie – 56 475 000,00 zł

„Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Zastąpienie autobusów o napędzie konwencjonalnym pojazdami o napędzie elektrycznym spowoduje osiągnięcie efektu ekologicznego.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
●       zakup 6 autobusów zeroemisyjnych do obsługi komunikacji miejskiej w Gdyni,
●       przeprowadzenie szkoleń dla 15 kierowców.
Planuje się zakup autobusów zeroemisyjnych z bateriami o obniżonej pojemności (zastosowanie systemu ładowania w ruchu In Motion Charging), wyposażonych w system rekuperacji energii.

OKRES REALIZACJI
maj 2018 r.- grudzień 2019 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Wartość ogółem: 15 510 300,00 zł
Koszty kwalifikowane: 12  610 000,00 zł
Dofinansowanie:  5 044 000,00 zł

Lp.

Nr
pojazdu

Marka
poj.

Typ
poj.

Rok
produkcji

Wpr. Do Ekspl.

1

3001

Solaris

Trollino 12T

2001

22.03.2001

2

3002

Solaris

Trollino 12T

2001

17.10.2001

3

3003

Solaris

Trollino 12 AC

2004

27.10.2004

4

3005

Solaris

Trollino 12 AC

2006

21.12.2006

5

3006

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

6

3007

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

7

3008

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

8

3009

Solaris

Trollino 12 AC

2007

27.12.2007

9

3010

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.10.2009

10

3011

Solaris

Trollino 12 AC

2008

22.04.2008

11

3012

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.12.2009

12

3021

Solaris

Trollino 12 M

2012

19.07.2012

13

3022

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

14

3023

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

15

3024

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

16

3025

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

17

3026

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

18

3027

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

19

3028

Solaris

Trollino 12 AC

2005

26.11.2005

20

3029

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

21

3030

Solaris

Trollino 12 AC

2005

16.12.2005

22

3031

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

23

3032

Solaris

Trollino 12 AC

2005

15.11.2005

24

3033

Solaris

Trollino 12 AC

2006

25.03.2006

25

3034

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

26

3035

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

27

3036

Solaris

Trollino 12 AC

2006

04.04.2006

28

3037

Solaris

Trollino 12T

2001

07.12.2001

29

3038

Solaris

Trollino 12T

2001

20.12.2001

30

3039

Solaris

Trollino 12 AC

2006

03.04.2006

31

3040

Solaris

Trollino 12 AC

2003

22.09.2003

32

3049

Solaris

Trollino 12 M

2013

23.09.2013

33

3067

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

34

3068

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

35

3069

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

36

3070

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

37

3071

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

38

3072

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

39

3073

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

40

3074

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

41

3075

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

42

3076

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

43

3077

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

44

3078

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

45

3079

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

46

3080

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

47

3081

Solaris

Trollino 12 AC

2006

14.04.2006

48

3082

Solaris

Trollino 12 AC

2006

15.04.2006

49

3083

Solaris

Trollino 12 AC

2006

28.04.2006

50

3084

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.04.2006

51

3085

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.05.2006

52

3086

Solaris

Trollino 12 M

2013

01.10.2013

53

3087

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

54

3088

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

55

3089

Solaris

Trollino 12 M

2016

18.05.2016

56

3090

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

57

3091

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

58

3092

Solaris

Trollino 12 M

2016

04.05.2016

59

3042

Solaris

Urbino 12

2003

05.01.2013

60

3043

Solaris

Urbino 12

2002

04.07.2013

61

3044

Solaris

Urbino 12

2001

26.02.2014

62

3013

Mercedes Benz

O 405 N

1997

15.05.2008

63

3014

Mercedes Benz

O 405 N

1996

22,09.2008

64

3015

Mercedes Benz

O 405 N

1995

16.07.2008

65

3016

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.12.2008

66

3017

Mercedes Benz

O 405 N

1998

01.03.2010

67

3018

Mercedes Benz

O 405 N

1998

14.12.2009

68

3019

Mercedes Benz

O 405 N

1996

01.03.2009

69

3020

Mercedes Benz

O 405 N

1997

10.01.2010

70

3045

Mercedes Benz

O 405 N

1993

19.05.2007

71

3046

Mercedes Benz

O 405 N

1993

06.12.2004

72

3048

Mercedes Benz

O 405 N

1995

01.02.2005

73

3050

Mercedes Benz

O 405 N

1993

24.07.2006

74

3051

Mercedes Benz

O 405 N

1993

15.12.2006

75

3052

Mercedes Benz

O 405 N

1998

12.05.2008

76

3055

Mercedes Benz

O 405 N

1993

05.05.2005

77

3056

Mercedes Benz

O 405 N

1994

02.11.2005

78

3057

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.02.2007

79

3058

Mercedes Benz

O 405

1997

14.04.2010

80

3059

Mercedes Benz

O 405 N

1993

10.09.2005

81

3060

Mercedes Benz

O 405

1997

07.07.2010

82

3062

Mercedes Benz

O 405 N

1994

10.10.2007

83

3063

Mercedes Benz

O 405 N

1993

09.07.2005

84

3064

Mercedes Benz

O 405 N

1993

01.06.2006

85

3065

Mercedes Benz

O 405 N

1994

24.03.2006

86

3066

Mercedes Benz

O 405 N

1993

29.09.2006

87

3053

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

08.02.2012

88

3054

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

25.05.2012

Trolejbusy zabytkowe

1

10121

Jelcz

120 M

1994

30.06.1994

2

359

SKODA

9Tr20

1975

31.01.2012

3

128

Saurer 4T

IILM

1957

30.09.2003

4

12096

ZIU 682B

ZIU 9B

1984

04.09.2016


Transport trolejbusowy funkcjonuje w Gdyni nieprzerwanie od ponad 75 lat. Dziś trudno sobie wyobrazić gdyńskie ulice bez trolejbusów. Ciche, płynnie poruszające się elektryczne pojazdy na stałe wpisały się w krajobraz miasta, nadając mu niepowtarzalny charakter. Dzięki intensywnemu wykorzystaniu środków unijnych gdyńska komunikacja trolejbusowa odmieniła się w ostatnich kilkunastu latach nie do poznania.

Nasz tabor to wygodne, niskopodłogowe pojazdy. Zasilanie alternatywne w postaci baterii umożliwia trolejbusom kursowanie również w odłączeniu od sieci trakcyjnej. Nowoczesne asynchroniczne napędy pozwalają dodatkowo oszczędzać energię elektryczną. Scentralizowany system sterowania podstacjami pozwala na zdalne sterowanie pracą urządzeń zasilających.

Wszystko po to, by jak najefektywniej służyć naszym pasażerom.

solaris_trollino_12M

Producent: Solaris Bus&Coach / PKT Gdynia (konwersja)
Typ: Urbino 12T
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 12000 x 2550 x 3300 mm
Rozstaw osi: 5900 mm
Masa własna: 12560 kg
Masa całkowita: 18000 kg
Miejsca ogółem:
Miejsca siedzące:
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1350 mm
Napęd: asynchroniczny z falownikiem (IGBT) z odzyskiem energii hamowania
Silnik (marka i typ): EMIT STDa 280 6B-3
Moc znamionowa silnika: 175 kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak
Inne: bateria trakcyjna zasilania autonomicznego 84xSTH800 (SAFT)

MB_O530AC_Citaro

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni podjęło się realizacji projektu zwiększenia liczby pojazdów niskopodłogowych w komunikacji trolejbusowej poprzez zabudowę nadwozi używanych autobusów Mercedes w nowy osprzęt elektryczny dostarczony przez firmę ENIKA.

Producent: Mercedes Benz / PKT Gdynia (konwersja)
Typ: MB O530 CITARO
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 12200 x 2500 x 3200 mm
Rozstaw osi:
Masa własna: 12580 – 12585 kg
Masa całkowita: 18000 kg
Miejsca ogółem: 78-79
Miejsca siedzące: 28-29/+1
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1250 mm
Napęd: asynchroniczny z falownikiem (IGBT) z odzyskiem energii hamowania
Silnik (marka i typ): EMIT STDa 280 6B-3
Moc znamionowa silnika: 175 kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak
Inne: bateria trakcyjna zasilania autonomicznego 84xSTH800 (SAFT)

MB_O405N2E

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni podjęło się realizacji projektu zwiększenia liczby pojazdów niskopodłogowych w komunikacji trolejbusowej poprzez zabudowę nadwozi używanych autobusów Mercedes.

Producent: Mercedes Benz / PKT Gdynia (konwersja)
Typ: MB O405N
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 11705 x 2500 x 2493 mm
Rozstaw osi: 5875 mm
Masa własna: 9890 – 10660 kg
Masa całkowita: 18000 kg
Miejsca ogółem: 96-110
Miejsca siedzące: 31-39/+1
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1250 mm
Napęd: prądu stałego z regulacją oporową (klasyczny)
Silnik (marka i typ): ELMOR lub prod. w ZSRR – DK210 szeregowo-bocznikowy
Moc znamionowa silnika: 110 kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak

MB_O405N2E_2007

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni podjęło się realizacji projektu zwiększenia liczby pojazdów niskopodłogowych w komunikacji trolejbusowej poprzez zabudowę nadwozi używanych autobusów Mercedes.

Producent: Mercedes Benz / PKT Gdynia (konwersja)
Typ: MB O405NI
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 11705 x 2500 x 2493 mm
Rozstaw osi: 5875 mm
Masa własna: 10450 kg
Masa całkowita: 18000 kg
Miejsca ogółem: 98
Miejsca siedzące: 36+1
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1250 mm
Napęd: impulsowy uproszczony prądu stałego (IGBT)
Silnik (marka i typ): ELMOR lub prod. w ZSRR – DK210 szeregowy
Moc znamionowa silnika: 110 kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak

Stan na 04.04.2017

Lp.

Nr
pojazdu

Marka
poj.

Typ
poj.

Rok
produkcji

Wpr. Do Ekspl.

1

3001

Solaris

Trollino 12T

2001

22.03.2001

2

3002

Solaris

Trollino 12T

2001

17.10.2001

3

3003

Solaris

Trollino 12 AC

2004

27.10.2004

4

3005

Solaris

Trollino 12 AC

2006

21.12.2006

5

3006

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

6

3007

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

7

3008

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

8

3009

Solaris

Trollino 12 AC

2007

27.12.2007

9

3010

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.10.2009

10

3011

Solaris

Trollino 12 AC

2008

22.04.2008

11

3012

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.12.2009

12

3021

Solaris

Trollino 12 M

2012

19.07.2012

13

3022

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

14

3023

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

15

3024

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

16

3025

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

17

3026

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

18

3027

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

19

3028

Solaris

Trollino 12 AC

2005

26.11.2005

20

3029

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

21

3030

Solaris

Trollino 12 AC

2005

16.12.2005

22

3031

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

23

3032

Solaris

Trollino 12 AC

2005

15.11.2005

24

3033

Solaris

Trollino 12 AC

2006

25.03.2006

25

3034

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

26

3035

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

27

3036

Solaris

Trollino 12 AC

2006

04.04.2006

28

3037

Solaris

Trollino 12T

2001

07.12.2001

29

3038

Solaris

Trollino 12T

2001

20.12.2001

30

3039

Solaris

Trollino 12 AC

2006

03.04.2006

31

3040

Solaris

Trollino 12 AC

2003

22.09.2003

32

3049

Solaris

Trollino 12 M

2013

23.09.2013

33

3067

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

34

3068

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

35

3069

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

36

3070

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

37

3071

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

38

3072

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

39

3073

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

40

3074

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

41

3075

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

42

3076

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

43

3077

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

44

3078

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

45

3079

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

46

3080

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

47

3081

Solaris

Trollino 12 AC

2006

14.04.2006

48

3082

Solaris

Trollino 12 AC

2006

15.04.2006

49

3083

Solaris

Trollino 12 AC

2006

28.04.2006

50

3084

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.04.2006

51

3085

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.05.2006

52

3086

Solaris

Trollino 12 M

2013

01.10.2013

53

3087

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

54

3088

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

55

3089

Solaris

Trollino 12 M

2016

18.05.2016

56

3090

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

57

3091

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

58

3092

Solaris

Trollino 12 M

2016

04.05.2016

59

3042

Solaris

Urbino 12

2003

05.01.2013

60

3043

Solaris

Urbino 12

2002

04.07.2013

61

3044

Solaris

Urbino 12

2001

26.02.2014

62

3013

Mercedes Benz

O 405 N

1997

15.05.2008

63

3014

Mercedes Benz

O 405 N

1996

22,09.2008

64

3015

Mercedes Benz

O 405 N

1995

16.07.2008

65

3016

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.12.2008

66

3017

Mercedes Benz

O 405 N

1998

01.03.2010

67

3018

Mercedes Benz

O 405 N

1998

14.12.2009

68

3019

Mercedes Benz

O 405 N

1996

01.03.2009

69

3020

Mercedes Benz

O 405 N

1997

10.01.2010

70

3045

Mercedes Benz

O 405 N

1993

19.05.2007

71

3046

Mercedes Benz

O 405 N

1993

06.12.2004

72

3048

Mercedes Benz

O 405 N

1995

01.02.2005

73

3050

Mercedes Benz

O 405 N

1993

24.07.2006

74

3051

Mercedes Benz

O 405 N

1993

15.12.2006

75

3052

Mercedes Benz

O 405 N

1998

12.05.2008

76

3055

Mercedes Benz

O 405 N

1993

05.05.2005

77

3056

Mercedes Benz

O 405 N

1994

02.11.2005

78

3057

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.02.2007

79

3058

Mercedes Benz

O 405

1997

14.04.2010

80

3059

Mercedes Benz

O 405 N

1993

10.09.2005

81

3060

Mercedes Benz

O 405

1997

07.07.2010

82

3062

Mercedes Benz

O 405 N

1994

10.10.2007

83

3063

Mercedes Benz

O 405 N

1993

09.07.2005

84

3064

Mercedes Benz

O 405 N

1993

01.06.2006

85

3065

Mercedes Benz

O 405 N

1994

24.03.2006

86

3066

Mercedes Benz

O 405 N

1993

29.09.2006

87

3053

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

08.02.2012

88

3054

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

25.05.2012

Trolejbusy zabytkowe

1

10121

Jelcz

120 M

1994

30.06.1994

2

359

SKODA

9Tr20

1975

31.01.2012

3

128

Saurer 4T

IILM

1957

30.09.2003

4

12096

ZIU 682B

ZIU 9B

1984

04.09.2016

As of 04.04.2017

No.

No. vehicle

Make of vehicle

Vehicle type

Year of manufacture

Date of registration

1

3001

Solaris

Trollino 12T

2001

22.03.2001

2

3002

Solaris

Trollino 12T

2001

17.10.2001

3

3003

Solaris

Trollino 12 AC

2004

27.10.2004

4

3005

Solaris

Trollino 12 AC

2006

21.12.2006

5

3006

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

6

3007

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

7

3008

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

8

3009

Solaris

Trollino 12 AC

2007

27.12.2007

9

3010

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.10.2009

10

3011

Solaris

Trollino 12 AC

2008

22.04.2008

11

3012

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.12.2009

12

3021

Solaris

Trollino 12 M

2012

19.07.2012

13

3022

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

14

3023

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

15

3024

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

16

3025

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

17

3026

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

18

3027

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

19

3028

Solaris

Trollino 12 AC

2005

26.11.2005

20

3029

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

21

3030

Solaris

Trollino 12 AC

2005

16.12.2005

22

3031

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

23

3032

Solaris

Trollino 12 AC

2005

15.11.2005

24

3033

Solaris

Trollino 12 AC

2006

25.03.2006

25

3034

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

26

3035

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

27

3036

Solaris

Trollino 12 AC

2006

04.04.2006

28

3037

Solaris

Trollino 12T

2001

07.12.2001

29

3038

Solaris

Trollino 12T

2001

20.12.2001

30

3039

Solaris

Trollino 12 AC

2006

03.04.2006

31

3040

Solaris

Trollino 12 AC

2003

22.09.2003

32

3049

Solaris

Trollino 12 M

2013

23.09.2013

33

3067

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

34

3068

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

35

3069

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

36

3070

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

37

3071

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

38

3072

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

39

3073

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

40

3074

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

41

3075

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

42

3076

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

43

3077

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

44

3078

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

45

3079

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

46

3080

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

47

3081

Solaris

Trollino 12 AC

2006

14.04.2006

48

3082

Solaris

Trollino 12 AC

2006

15.04.2006

49

3083

Solaris

Trollino 12 AC

2006

28.04.2006

50

3084

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.04.2006

51

3085

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.05.2006

52

3086

Solaris

Trollino 12 M

2013

01.10.2013

53

3087

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

54

3088

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

55

3089

Solaris

Trollino 12 M

2016

18.05.2016

56

3090

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

57

3091

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

58

3092

Solaris

Trollino 12 M

2016

04.05.2016

59

3042

Solaris

Urbino 12

2003

05.01.2013

60

3043

Solaris

Urbino 12

2002

04.07.2013

61

3044

Solaris

Urbino 12

2001

26.02.2014

62

3013

Mercedes Benz

O 405 N

1997

15.05.2008

63

3014

Mercedes Benz

O 405 N

1996

22,09.2008

64

3015

Mercedes Benz

O 405 N

1995

16.07.2008

65

3016

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.12.2008

66

3017

Mercedes Benz

O 405 N

1998

01.03.2010

67

3018

Mercedes Benz

O 405 N

1998

14.12.2009

68

3019

Mercedes Benz

O 405 N

1996

01.03.2009

69

3020

Mercedes Benz

O 405 N

1997

10.01.2010

70

3045

Mercedes Benz

O 405 N

1993

19.05.2007

71

3046

Mercedes Benz

O 405 N

1993

06.12.2004

72

3048

Mercedes Benz

O 405 N

1995

01.02.2005

73

3050

Mercedes Benz

O 405 N

1993

24.07.2006

74

3051

Mercedes Benz

O 405 N

1993

15.12.2006

75

3052

Mercedes Benz

O 405 N

1998

12.05.2008

76

3055

Mercedes Benz

O 405 N

1993

05.05.2005

77

3056

Mercedes Benz

O 405 N

1994

02.11.2005

78

3057

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.02.2007

79

3058

Mercedes Benz

O 405

1997

14.04.2010

80

3059

Mercedes Benz

O 405 N

1993

10.09.2005

81

3060

Mercedes Benz

O 405

1997

07.07.2010

82

3062

Mercedes Benz

O 405 N

1994

10.10.2007

83

3063

Mercedes Benz

O 405 N

1993

09.07.2005

84

3064

Mercedes Benz

O 405 N

1993

01.06.2006

85

3065

Mercedes Benz

O 405 N

1994

24.03.2006

86

3066

Mercedes Benz

O 405 N

1993

29.09.2006

87

3053

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

08.02.2012

88

3054

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

25.05.2012

Vintage vehicles

1

10121

Jelcz

120 M

1994

30.06.1994

2

359

SKODA

9Tr20

1975

31.01.2012

3

128

Saurer 4T

IILM

1957

30.09.2003

4

12096

ZIU 682B

ZIU 9B

1984

04.09.2016

Zustand am 04.04.2017

Pos.

Fahrzeugtnummer

Fabrikmarke des Fahrzeugs

Fahrzeugtyp

Hergestellt

Registrierungsdatum

1

3001

Solaris

Trollino 12T

2001

22.03.2001

2

3002

Solaris

Trollino 12T

2001

17.10.2001

3

3003

Solaris

Trollino 12 AC

2004

27.10.2004

4

3005

Solaris

Trollino 12 AC

2006

21.12.2006

5

3006

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

6

3007

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

7

3008

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

8

3009

Solaris

Trollino 12 AC

2007

27.12.2007

9

3010

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.10.2009

10

3011

Solaris

Trollino 12 AC

2008

22.04.2008

11

3012

Solaris

Trollino 12 M

2009

28.12.2009

12

3021

Solaris

Trollino 12 M

2012

19.07.2012

13

3022

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

14

3023

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

15

3024

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

16

3025

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

17

3026

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

18

3027

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

19

3028

Solaris

Trollino 12 AC

2005

26.11.2005

20

3029

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

21

3030

Solaris

Trollino 12 AC

2005

16.12.2005

22

3031

Solaris

Trollino 12 M

2010

24.10.2010

23

3032

Solaris

Trollino 12 AC

2005

15.11.2005

24

3033

Solaris

Trollino 12 AC

2006

25.03.2006

25

3034

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

26

3035

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

27

3036

Solaris

Trollino 12 AC

2006

04.04.2006

28

3037

Solaris

Trollino 12T

2001

07.12.2001

29

3038

Solaris

Trollino 12T

2001

20.12.2001

30

3039

Solaris

Trollino 12 AC

2006

03.04.2006

31

3040

Solaris

Trollino 12 AC

2003

22.09.2003

32

3049

Solaris

Trollino 12 M

2013

23.09.2013

33

3067

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

34

3068

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

35

3069

Solaris

Trollino 12 M

2010

20.11.2010

36

3070

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

37

3071

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

38

3072

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

39

3073

Solaris

Trollino 12 M

2011

20.01.2011

40

3074

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

41

3075

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

42

3076

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

43

3077

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

44

3078

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

45

3079

Solaris

Trollino 12 M

2011

04.11.2011

46

3080

Solaris

Trollino 12 M

2012

14.07.2012

47

3081

Solaris

Trollino 12 AC

2006

14.04.2006

48

3082

Solaris

Trollino 12 AC

2006

15.04.2006

49

3083

Solaris

Trollino 12 AC

2006

28.04.2006

50

3084

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.04.2006

51

3085

Solaris

Trollino 12 AC

2006

29.05.2006

52

3086

Solaris

Trollino 12 M

2013

01.10.2013

53

3087

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

54

3088

Solaris

Trollino 12 M

2015

13.02.2015

55

3089

Solaris

Trollino 12 M

2016

18.05.2016

56

3090

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

57

3091

Solaris

Trollino 12 M

2016

01.04.2016

58

3092

Solaris

Trollino 12 M

2016

04.05.2016

59

3042

Solaris

Urbino 12

2003

05.01.2013

60

3043

Solaris

Urbino 12

2002

04.07.2013

61

3044

Solaris

Urbino 12

2001

26.02.2014

62

3013

Mercedes Benz

O 405 N

1997

15.05.2008

63

3014

Mercedes Benz

O 405 N

1996

22,09.2008

64

3015

Mercedes Benz

O 405 N

1995

16.07.2008

65

3016

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.12.2008

66

3017

Mercedes Benz

O 405 N

1998

01.03.2010

67

3018

Mercedes Benz

O 405 N

1998

14.12.2009

68

3019

Mercedes Benz

O 405 N

1996

01.03.2009

69

3020

Mercedes Benz

O 405 N

1997

10.01.2010

70

3045

Mercedes Benz

O 405 N

1993

19.05.2007

71

3046

Mercedes Benz

O 405 N

1993

06.12.2004

72

3048

Mercedes Benz

O 405 N

1995

01.02.2005

73

3050

Mercedes Benz

O 405 N

1993

24.07.2006

74

3051

Mercedes Benz

O 405 N

1993

15.12.2006

75

3052

Mercedes Benz

O 405 N

1998

12.05.2008

76

3055

Mercedes Benz

O 405 N

1993

05.05.2005

77

3056

Mercedes Benz

O 405 N

1994

02.11.2005

78

3057

Mercedes Benz

O 405 N

1996

18.02.2007

79

3058

Mercedes Benz

O 405

1997

14.04.2010

80

3059

Mercedes Benz

O 405 N

1993

10.09.2005

81

3060

Mercedes Benz

O 405

1997

07.07.2010

82

3062

Mercedes Benz

O 405 N

1994

10.10.2007

83

3063

Mercedes Benz

O 405 N

1993

09.07.2005

84

3064

Mercedes Benz

O 405 N

1993

01.06.2006

85

3065

Mercedes Benz

O 405 N

1994

24.03.2006

86

3066

Mercedes Benz

O 405 N

1993

29.09.2006

87

3053

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

08.02.2012

88

3054

Mercedes Benz

O 530 CITARO

2002

25.05.2012

Oldtimer

1

10121

Jelcz

120 M

1994

30.06.1994

2

359

SKODA

9Tr20

1975

31.01.2012

3

128

Saurer 4T

IILM

1957

30.09.2003

4

12096

ZIU 682B

ZIU 9B

1984

04.09.2016

solaris_trollino_12M

Producent: Medcom, Solaris Bus&Coach
Type: Trollino 12M
Type: Low-floor
Length x width x height:: 12000 x 2550 x 3300 mm
Wheelbase 5900 mm
Weight 12560 kg
Total weight:: 18000 kg
Places in total:: 81
Seats: 32+1
Number of doors:: 3
Width of doors: 1350 mm
Drivre: asynchronous with inverter (IGBT) with recovery of braking energy
Engine (brand and type): EMIT STDa 280 6B lub STDa 280 6B-4
Motor power rating: 175 kW
Location: longitudinal, asymmetric, rear
ABS: yes
ASR: yes
Additional: Traction battery with autonomous power 2x84xSTH800 (SAFT)

75 lat Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni

PKT GDYNIA ZWYCIĘZCĄ – REGIOSTARS 2014 (prezentacja 31/3/2014 PL)

PKT GDYNIA W EURONEWS – How to grow a city

Dni Otwarte Zajezdni Trolejbusowej oraz Wielki Piknik Rodzinny z okazji 70-LECIA KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ w GDYNI – 07.09.2013 Skwer Kościuszki

Uroczysta Parada Trolejbusów / Dni Otwarte Zajezdni Trolejbusowej z okazji 70-LECIA KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ w GDYNI – 07.09.2013 Gdynia

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Wydarzenia

Zajezdnia

01 zajezdnia19
   

Tabor

Infrastruktura

dsc_0525 07
   

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami informacyjnymi:

Projekt Eliptic
Czas Gdyni
Dodatek Dziennika Bałtyckiego
Eliptic album
Pobierz

pdf
pdf(en)

Pobierz

pdf


Dodatek DB z okazji 70-lecia
Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
Folder PKT GDYNIA z okazji 70-lecia
Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
dziennikbaltycki70 album
Pobierz

pdf

Pobierz

pdf


Modernizacja układu zasilania
Nowy Tabor Trolejbusowy
Modernizacja układu zasilania Nowy Tabor Trolejbusowy
Pobierz

pdf

Pobierz

pdf

Przebudowa Trakcji Trolejbusowej
Trolejbusy eksploatowane w Gdyni
Przebudowa Trakcji Trolejbusowej w Gdyni i Sopocie Trolejbusy eksploatowane w Gdyni
Pobierz

pdf

Pobierz

pdf

MB_O405N2E_2007

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni podjęło się realizacji projektu zwiększenia liczby pojazdów niskopodłogowych w komunikacji trolejbusowej poprzez zabudowę nadwozi używanych autobusów Mercedes w nowy osprzęt elektryczny, którego dostawcą była firma ENIKA. W ten sposób do dnia dzisiejszego w warsztatach spółki powstało 5 trolejbusów MB O405NE.

Producent: Mercedes Benz / PKT Gdynia (konwersja)
Typ: MB O405NE
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 11705 x 2500 x 2493 mm
Rozstaw osi: 5875 mm
Masa własna: 10450-11820 kg
Masa całkowita: 18000 kg
Miejsca ogółem: 97-105
Miejsca siedzące: 28-35/+1
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1225 mm
Napęd: asynchroniczny z falownikiem (IGBT) z odzyskiem energii hamowania
Silnik (marka i typ): EMIT STDa 280 6B
Moc znamionowa silnika: 165 kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak
Inne: bateria trakcyjna zasilania autonomicznego 65xSTH800 (SAFT)

solaris_trollino_12AC

Od 2004 roku w komunikacji trolejbusowej eksploatowane są trolejbusy Solaris Trollino 12AC produkowane w kooperacji firm Solaris Bus&Coach z Bolechowa pod Poznaniem oraz firmy Dopraví Podnik Ostrava a.s. z Ostrawy w Czechach.

Producent: Cegelec, DP Ostrava, Solaris Bus&Coach
Typ: Trollino 12AC
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 12000 x 2550 x 3300 mm
Rozstaw osi: 5900 mm
Masa własna: 11440 kg
Masa całkowita: 18000 kg
Miejsca ogółem: 97
Miejsca siedzące: 32+1
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1350 mm
Napęd: asynchroniczny z falownikiem (IGBT)
Silnik (marka i typ): Pragoimex TAM1009C/TAM1050C6
Moc znamionowa silnika: 175 kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak

solaris_trollino_12T

W 2001 roku wprowadzono do eksploatacji 4 pierwsze, całkowicie niskopodłogowe trolejbusy Solaris Trollino oznaczone jako typ 12T. Trolejbusy charakteryzuje impulsowy rozruch oraz fakt, że zostały wyposażone w napęd elektryczny w gdyńskim Przedsiębiorstwie Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej TROBUS.

Producent: PNTKM TROBUS, IEL, Solaris Bus&Coach
Typ: Trollino 12T
Rodzaj: niskopodłogowy
Długość x szerokość x wysokość: 12000 x 2550 x 3300 mm
Rozstaw osi: 5900 mm
Masa własna: 11500 kg
Masa całkowita: 19000 kg
Miejsca ogółem: 104
Miejsca siedzące: 28+1
Liczba drzwi: 3
Szerokość drzwi: 1350 mm
Napęd: impulsowy prądu stałego (IGBT) z odzyskiem energii hamowania
Silnik (marka i typ): ELMOR DK210 A3P/21
Moc znamionowa silnika: 110kW
Usytuowanie: wzdłużny, asymetryczny, tylny
ABS: tak
ASR: tak

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.we współpracy z Agencją reklamową „Handy Media PL Sp. z o.o.” oferuje:

Przestrzeń reklamową wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, w postaci uchwytów dla pasażerów typu handy.

reklama04

Bezpośredni kontakt:
Agencja Reklamowa „Handy Media PL”
02-654 Warszawa
ul. Łagodna 8 lokal 1
tel./fax 22 638 53 50


Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.we współpracy z Agencją reklamową „ADMAR GALICJA” oferuje:

Przestrzeń reklamową wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, w postaci ram aluminiowych.

reklama05

Bezpośredni kontakt:
Admar Galicja
81-368 Gdynia
ul. Pułaskiego 8
tel./fax 58 620 45 14, 58 627 23 97
e-mail: sekretariat@admargalicja.com.pl


 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.
we współpracy z Agencją reklamową „METROMEDIA POLSKA sp. z o.o.” oferuje:

Przestrzeń reklamową wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni oraz na terenie całego kraju, w postaci ram aluminiowych o wymiarze 900×300 mm.

reklama06

Bezpośredni kontakt:
METROMEDIA POLSKA sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 68
04-036 Warszawa
tel. 22 870 36 36
fax. 22 870 20 95
e-mail: info@metromedia.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.we współpracy z firmą AMS oferuje:

Reklamę multimedialną wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni na specjalnych monitorach LCD zamontowanych na suficie pojazdów (po 2 szt.).

reklama07

AMS

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel : (022) 555 64 00
fax : (022) 555 64 01
centrala@ams.com.pl

Wydział Obsługi Taboru posiada w swej dyspozycji 57 osób (w tym mechanicy, elektromonterzy, blacharze, lakiernicy, tapicer, monterzy ogumienia, ślusarze).
Główne zadania wydziału, to:
Obsługa Codzienna (OC): polega na sprawdzeniu stanu technicznego trolejbusów wyjeżdżających na trasy. W każdym pojeździe codziennie wykonywane są oględziny układu hamulcowego, kierowniczego, napędowego, instalacji elektrycznej, odbieraków oraz mierzony jest stan izolacji obwodów pracujących pod napięciem 600 V.
Obsługa Techniczna (OT): W jej skład wchodzi sprawdzenie stanu silnika trakcyjnego i pomocniczego, izolatorów, odbieraków i ściągaczy, instalacji elektrycznej, powłok lakierniczych, naklejek informacyjnych, poszycia zewnętrznego i wewnętrznego, siedzeń, drzwi, okien, lusterek, układu kierowniczego, zawieszenia, kół i ogumienia, układu hamulcowego, nadwozia i podwozia, pasków klinowych. Czyszczona jest instalacja elektryczna, sprawdzany jest poziom oleju w przekładni oraz smarowane są elementy mechaniczne.
Ponadto dodatkowo sprawdzany jest okresowo naciąg drążków odbieraków, wymieniane są zużyte styki, czyszczone są drążki pantografu, sprawdzany jest stan poszycia dachu, drzwi oraz pokryw podłogowych, dokonywana jest ocena stanu kratownicy i jej ewentualna naprawa, dokładnie sprawdzany jest stan tylnego mostu oraz wału napędowego, demontowane są koła i bębny hamulcowe, mierzona jest grubość okładzin hamulcowych. Systematycznie czyszczone są drążki odbieraków, wymontowywany i dokładnie sprawdzony zostaje nastawnik jazdy, sprawdzany i poprawiany jest stan lakieru na dachu pojazdu, sprawdzane jest mocowanie silnika trakcyjnego oraz stan oporów rozruchowych i bocznikowych, wymieniany jest olej w sprężarce, malowana jest (w razie konieczności) kratownica. Przedłużeniu ulega ważność dowodu rejestracyjnego.
Od 2004 roku Wydział Obsługi Taboru wyspecjalizował się w adaptacji nadwozi po używanych autobusach marki Mercedes celem zabudowy napędu elektrycznego. Dotychczas zbudowano ponad 20 takich pojazdów posiadających napęd stałoprądowy o rozruchu stycznikowym, jeden trolejbus posiada rozruch chopperowy. Od roku 2009 trolejbusy są zabudowywane nowoczesnym napędem energooszczędnym, asynchronicznym.

Zachęcamy do pobierania i składania modeli trolejbusów:

Solaris Trollino 12M

Mercedes Benz O530AC Citaro 12T

solaris_trollino_12M MB_O530AC_Citaro
Pobierz

Format A3 Format A4

Pobierz

Format A3 Format A4

 

Więcej modeli dostępnych jest na stronie 600v.org

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics.

As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o.

                        ul. Zakręt do Oksywia 1, 81 – 244 Gdynia

                           Sekretariat        58 669-42-01
                                                      58 669-42-02
                                                   pkt@pktgdynia.pl

                     Dyspozytornia    58 669-42-12
                                    
Inspektor Ochrony Danych       iod@@pktgdynia.pl

 

 

 

 

@

Skontaktuj się z nami

Jak do nas dojechać...

Korzystanie z publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest dobrowolne i wiąże się z faktem monitorowania wizerunków lub innych danych osobowych osób przebywających w pojazdach.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu audiowizualnego prowadzonego w pojeździe są:
1) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, tel. +48 58 623 33 12, www.zkmgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów kontroli jakości świadczonych publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym do prowadzenia postępowań skargowych lub windykacyjnych); oraz
2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-244), ul Zakręt do Oksywia 1, tel: +48 58 669-42-01, www.pktgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów związanych z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia.

Dane przetwarzane w systemie monitoringu audiowizualnego nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Oferuje:
Wynajem powierzchni reklamowej na trolejbusach PKT Gdynia eksploatowanych w gdyńskiej sieci komunikacyjnej na ulicach Gdyni i Sopotu.

Reklama na trolejbusach jest:

 • mobilna – widoczna na terenie Gdyni i Sopotu (jeden pojazd przejeżdża miesięcznie od 4000 do 7000 km)
 • konkurencyjna – w odróżnieniu od innych reklam daje codzienny, bezpośredni kontakt z około 75 tysiącami ludzi korzystającymi z komunikacji trolejbusowej i poruszającymi się w obrębie jej działania
 • skuteczna – większa skuteczność dotarcia do klienta poprzez możliwość wyrazistego wyeksponowania: logo firmy, produktu oraz danych kontaktowych
 • tania – każdego na nią stać

reklama00

Orientacyjne wymiary powierzchni reklamowych na trolejbusach:


Każdy klient zobowiązany jest do przygotowania kolorowej wizualizacji reklamy naniesionej na obrys trolejbusu. Ze względu na bardzo zróżnicowany park taborowy składający się z około 85 trolejbusów różnych marek, typów i podtypów klient zobowiązany jest do zwymiarowania trolejbusu we własnym zakresie. Poniższe schematy mają charakter jedynie poglądowy.

podklad01

Solaris Trollino 12

podklad02

MB O405N2E/MB O405N2I

Co należy zrobić, aby umieścić reklamę na trolejbusie?
Zapoznać się z ofertą reklamową Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni na stronie internetowej lub przez kontakt z osobą upoważnioną – adres poczty elektronicznej: danuta@pktgdynia.pl lub telefonicznie: 058-669-42-29, 663-339-233.
Przygotować wizualizację projektu na konkretny pojazd (różne pojazdy mają różne przestrzenie reklamowe!) i przekazać do PKT. Projekt powinien spełniać zasady umieszczania reklam na pojazdach w gdyńskiej sieci komunikacyjnej. Projekt musi uprzednio zostać zaakceptowany przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Zasady umieszczania reklam na trolejbusach

Po akceptacji projektu następuje podpisanie umowy cywilno-prawnej na ekspozycję reklamy. Projekt umowy przygotowuje PKT Gdynia w oparciu o dokumenty rejestrowe dostarczone przed Reklamodawcę.
Na koniec pozostaje ustalenie terminu nałożenia reklamy na pojazd przez agencję reklamową obsługującą reklamodawcę.

Jak długo trwa czas załatwiania wszelkich formalności?
W przypadku braku problemów formalnych oraz z akceptacją projektu reklama może pojawić się na trolejbusie nawet w ciągu 1-2 tygodni od rozpoczęcia negocjacji. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród reklamodawców w związku z tym, w przypadku zainteresowania klienta szerszą akcją reklamową obejmującą większą liczbę pojazdów (powyżej 5) należy przyjąć znacznie dłuższy okres oczekiwania.

Czy można wybrać linię na której będzie jeździł pojazd z reklamą?
Niestety ze względów technicznych jest to niemożliwe. Reklamy przypisane są do wozów, a nie do linii. W gdyńskiej sieci komunikacyjnej nie przypisuje się konkretnych pojazdów do poszczególnych linii. Reklama będzie pojawiała się na terenie całej sieci trolejbusowej obejmującej Gdynię i Sopot.

Wszelkich informacji udziela:
Danuta Kantrzonka – PKT Gdynia
58-669-42-29, 663-339-233

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.we współpracy z Agencją reklamową „Handy Media PL Sp. z o.o.” oferuje:

Przestrzeń reklamową wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, w postaci uchwytów dla pasażerów typu handy.

reklama04-a Bezpośredni kontakt:
Handy Media PL. Sp. z o.o.
Ul. Odolańska 6/8 m24
02-560 Warszawa
tel./fax 22 638 53 50

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.we współpracy z Agencją reklamową „ADMAR GALICJA” oferuje:

Przestrzeń reklamową wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, w postaci ram aluminiowych.

reklama05 Bezpośredni kontakt:
Admar Galicja
81-368 Gdynia
ul. Pułaskiego 8
tel./fax 58 620 45 14, 58 627 23 97
e-mail: sekretariat@admargalicja.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.
we współpracy z Agencją reklamową „METROMEDIA POLSKA sp. z o.o.” oferuje:

Przestrzeń reklamową wewnątrz trolejbusów Przedsiębiorstwa Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni oraz na terenie całego kraju, w postaci ram aluminiowych o wymiarze 900×300 mm.

reklama06 Bezpośredni kontakt:
METROMEDIA POLSKA sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 68
04-036 Warszawa
tel. 22 870 36 36
fax. 22 870 20 95
e-mail: info@metromedia.pl
   

Zajezdnia Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., mieszcząca się przy ul. Zakręt do Oksywia 1 w Gdyni (dzielnica Gdynia Leszczynki), jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie wymagania techniczne dotyczące obsługi taboru pojazdów elektrycznych eksploatowanych przez spółkę.

Oddana do użytku w 2007 r. zajezdnia wybudowana została przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W skład zajezdni wchodzą:

 • budynek administracyjny
 • hale warsztatowe
 • myjnia
 • lakiernia

Hala warsztatowa składa się z czterech torów – dwa ciągi  służą obsłudze codziennej /OC /, a dwa pozostałe – obsłudze technicznej okresowej /OT/. Na końcu torów OC znajdują się dwa nowoczesne stanowiska w pełni zautomatyzowanej myjni, która działa na zasadzie zamkniętego obiegu wody, co jest rozwiązaniem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym.

Równie ekologiczna jest nasza lakiernia, w której specjalne filtry zapobiegają przedostawaniu się szkodliwych związków do atmosfery.

W budynku administracyjnym oprócz biur znajdują się również: dyspozytornia, kasa, magazyny, stołówki i  szatnie dla pracowników oraz sala konferencyjna na najwyższym piętrze.

Oprócz obiektów o charakterze zwartej zabudowy zajezdnia posiada zadaszone place postojowo- manewrowe, mieszczące ok. 90 pojazdów standardowej wielkości, połączone wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. Zadaszenie służy zabezpieczeniu parkujących pojazdów przed wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Place postojowo–manewrowe  podzielone są na sektory, co ułatwia właściwą wewnętrzną alokację pojazdów i usprawnia ich ekspedycję na obsługiwane trasy komunikacyjne.

Cały obiekt objęty jest monitoringiem.

Mercedes Benz O405N (2004 – *)              Szczegóły MB_O405N2E
Mercedes Benz O405NI (2007)                  Szczegóły MB_O405N2E_2007
Mercedes Benz O405NE (2007 – *)            Szczegóły MB_O405N2E_2007
Mercedes Benz O530 CITARO (2011 – *)   Szczegóły MB_O530AC_Citaro
Solaris Trollino 12T (2001-*)                    Szczegóły solaris_trollino_12T
Solaris Trollino 12AC (2003 – *)                Szczegóły solaris_trollino_12AC
Solaris Trollino 12M (2009 – *)                  Szczegóły solaris_trollino_12M
Solaris Urbino 12T (2012 – *)                    Szczegóły solaris_trollino_12M

Autorem obrazków jest Grzegorz Rutka

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

KIEROWCA TROLEJBUSU

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Prawo jazdy kat. D,
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • Badanie psychologiczne,
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Osoby zainteresowane ofertą współpracy prosimy o przesłanie swojego CV na adres: marketing@pktgdynia.pl

Dodatkowych informacji udziela: KIEROWNIK WYDZIAŁU RUCHU – tel. 58 669 42 39

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika samochodowego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość programów diagnostycznych (Vabco lub innych),
 • mile widziana znajomość układów klimatyzacji w pojazdach.

Osoby zainteresowane ofertą współpracy prosimy o przesłanie swojego CV na adres: marketing@pktgdynia.pl

Dodatkowych informacji udziela: KIEROWNIK WYDZIAŁU OBSŁUGI TABORU – tel. 58 669 42 21

 

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej działa Klub Honorowych Dawców Krwi. W skład władz Klubu wchodzą:

Prezes – Andrzej Rogacki (kierowca)
Sekretarz – Dariusz Kukuła (dyspozytor)
Skarbnik – Daniel Piotrowicz (kierowca)
Członek Zarządu – Ryszard Mazurek (pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o. w Gdyni)
Członek Zarządu – Wiesław Haberka (kierowca)

Klub został założony w 2001 r. Więcej informacji można uzyskać pod adresem internetowym: www.pktgdynia.x.pl

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej działają następujące organizacje związkowe:

NSZZ Solidarność
Komisja Zakładowa w PKT
Przewodniczący KZ – Leszek Stodolski

NSZZ Solidarność ’80
Komisja Zakładowa w PKT
Przewodniczący KZ – Henryk Drespa

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
Zarząd Organizacji Zakładowej w PKT
Przewodniczący Zarządu – Eugeniusz Czaja

Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
Przewodniczący Związku – Adam Marzejan

Wydział Sieci i Podstacji jest następcą dawnego, posiadającego wieloletnią tradycję, Wydziału Komunikacji Trolejbusowej, który zajmował się „sprawami trolejbusowymi” w strukturach dawnego WPK GG i PKM. Obecnie w Wydziale Sieci i Podstacji zatrudnionych jest 22 pracowników pogotowia sieci, 17 pracowników podstacji oraz 2 pracowników warsztatu.

W skład kierownictwa Wydziału wchodzą:
Zbigniew Mrula – kierownik
Leszek Stodolski – starszy mistrz

Zadaniem Wydziału sieci jest obsługa liczącej ponad 92 km długości sieci trolejbusowej realizowana przez następujące elementy:

 • Pogotowie sieci trakcyjnej: 4 brygady na zmianę pełnią dyżur przez 24 godziny na dobę i usuwają wszelkie awarie związane z elementami sieciowymi.
 • Konserwacja: Wykonywanie konserwacji, modernizacji i przebudowy sieci trakcyjnej. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości ruchu trolejbusów, większość robót na sieci trakcyjnej odbywa się jedynie w nocy w godzinach 23:45 – 3:15. Prace wymagające zaangażowania większej liczby osób wykonywane są przez kilka brygad jednocześnie. Należy podkreślić fakt, iż taki system – czyli wykonywanie prac nocą – jest trudny i niebezpieczny, dlatego w większości przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej na świecie wszelkie prace na sieci wykonywane są w dzień. Jednak dzięki profesjonalizmowi i wieloletniemu doświadczenie gdyńskich sieciowców sztuka wykonywania prac sieciowych w nocy została dopracowana praktycznie do perfekcji.Po raz pierwszy w 1998 roku zmodernizowane zostało skrzyżowanie Al. Zwycięstwa – Wielkopolska z zastosowaniem nowoczesnego osprzętu czeskiej firmy Elektroline. W kolejnych latach modernizowane były w takim standardzie kolejne newralgiczne punkty sieci – węzeł Wzgórze Maksymiliana, skrzyżowanie Morska / Warszawska, wyjazd z bazy w Redłowie, rondo „Działdowska” i pętle przy Klifie. Dzięki środkom z Unii Europejskiej nowa sieć trakcyjna zawisła także na ulicy Świętojańskiej. W kolejnych latach zmodernizowano w ten sposób sieć trakcyjną na ulicy Morskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Grabowo. W latach 2005-2007 zbudowano nowoczesną sieć trolejbusową w dzielnicach Dąbrowa, Dąbrówka, Kacze Buki oraz w ul. Zakręt do Oksywia przy, której zlokalizowana jest nowa zajezdnia trolejbusowa.
 • Stacje prostownikowe. Wydział Sieci i Podstacji obsługuje sześć podstacji zasilających gdyńską sieć trolejbusową (o nazwach: Północna, Grabówek, Dworzec, Redłowo, Chwaszczyńska, Sopot) o łącznej mocy 13 200 kW. Dzięki sumienności i doświadczeniu gdyńskich „podstacyjniaków” liczba awarii jest obecnie prawie zerowa. Ponadto wszystkie podstacje są wyposażone w układ zdalnego odczytu zużycia energii SAPEN, dzięki czemu możliwe jest ciągłe monitorowanie pobieranej mocy i umożliwia to lepsze dysponowanie energią. W latach 2004-2006 w ramach projektu współfinansowanego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały przebudowane częściowo podstacje Grabówek i Chwaszczyńska na obszarze, których oddano do użytku nowe odcinki sieci trakcyjnej. Podstacja Grabówek uzyskała ponadto dwustronne zasilanie.

W ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 zmodernizowanych zostanie 5 podstacji (wszystkie poza podstacją Dworzec, która planowana jest do likwidacji) oraz zbudowaną zostaną 4 nowe podstacje (dwie na zastępstwo stacji Dworzec: Wendy i Plac Konstytucji, oraz Fikakowo i Sopot Reja). W ramach tego samego projektu zbudowane zostanie Centrum Zdalnego Sterowania podstacjami i odłącznikami na sieci trakcyjnej co znakomicie wpłynie na proces koordynacji pracy obsługi podstacji i sieci trakcyjnej oraz przyczyni się do zminimalizowania skutków awarii.

W Wydziale Ruchu pracuje 6 dyspozytorów i 250 kierowców. Kierownikiem jest Dariusz Walter. Zadaniem tego wydziału jest realizacja zleceń przewozowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Kierownik Wydziału Ruchu – Dariusz Walter
Główną czynnością z tym związaną jest odpowiednia organizacja pracy Wydziału Ruchu. Jednym z tych elementów jest właściwe przyporządkowanie trolejbusów do poszczególnych zadań przewozowych – w zależności od potrzeby dany pojazd może być przydzielony jako:

 • brygada całodzienna (jeździ on wówczas na linii przez cały dzień)
 • dodatek (wyjeżdża tylko w godzinach szczytu)
 • rezerwa

Trolejbusy oczekujące na włączenie do ruchu     Tablica kontrolna dla kierowców wyjeżdżających na linie
Kolejnym aspektem jest ułożenie grafiku pracy dla kierowców. Do każdego trolejbusu jest przypisanych dwóch lub trzech kierowców (powoduje to lepszą dbałość o pojazd) i jeżdżą na nim w systemie zmianowym (tzn. są dwie zmiany pracy: A – rano i B – popołudnie). Trolejbusy będące na dodatkach mogą mieć jednego kierowcę który pracuje zarówno w szczycie porannym jak i popołudniowym.

Za odpowiednią realizację wyżej wymienionych zadań odpowiada tzw. grafikarz (jest nim na stałe jeden z dyspozytorów), który układa plan pracy wydziału w perspektywie:

 • kilkumiesięcznej (brane pod uwagę są urlopy)
 • miesięcznej (układany jest grafik pracy dla poszczególnych kierowców tzn. w których dniach i na jakich zmianach oraz liniach mają jeździć)
 • jednodniowej – każdego dnia są uaktualniane grafiki z tytułu absencji chorobowej, wypadków losowych, a także ze względu na wykonywanie planowej obsługi taboru (OC, OT).

Rolę bezpośredniego koordynatora pracy pełni natomiast dyspozytor. Odpowiada on za prawidłową realizację zadań przewozowych. Zadaniem dyspozytora jest także organizowanie pracy dla kierowców przetokowych, czyli zaplanowanie sposobu ustawienia trolejbusów na bazie (trolejbusy ustawiane są według kolejności wyjazdów).

Poza powyższymi elementami zadaniem wydziału ruchu jest też kontrola jakości wykonywanych usług we współpracy z ZKM Gdynia, a także dbałość o estetykę pojazdów i schludność obsługi.

Podstawowym zadaniem Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni jest integrowanie procesów mikrologistycznych w subsystemach: zamawiania i zarządzania dostawami, zarządzania zapasami, magazynowania jak również gospodarowania odpadami, polegających na ciągłym doskonaleniu łańcuchów dostaw oraz kanałów dystrybucji.

W ramach przywołanych powyżej procesów, Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej integruje przepływ dóbr i związany z tym przepływ informacji w celu utrzymania pożądanego poziomu „obsługi materiałowej” poszczególnych komórek PKT w Gdyni, zapewniając tym samym ciągłą i rytmiczną pracę eksploatacyjną całego przedsiębiorstwa.

W ramach struktury Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej funkcjonują pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji i gospodarowanie materiałami oraz zaopatrzenie.

Kierownikiem Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej jest Krzysztof Urban.

W ramach struktury firmy funkcjonuje Dział Księgowości firmy, do zadań którego należy organizowanie i nadzór nad systemem ewidencji księgowej spółki. Opracowywanie i przechowywanie dokumentów księgowych, przyjmowanie i rozliczanie dokumentów dotyczących działalności spółki. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej spółki. Dział Księgowości zajmuje się ponadto gospodarką środkami finansowymi w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzeniem całokształtu zagadnień płacowych. Istotnym elementem jest także prowadzenie kasy spółki.

Koordynatorem Działu jest Główny Księgowy – Mirosław Kulig. W strukturze Działu funkcjonują specjaliści ds. księgowych, obrotu finansowego oraz płac.

Główny specjalista ds. kadr – Katarzyna Zielińska, pok. 104 – tel. 58 669-42-04
Główny specjalista ds. organizacji i zarządzania – Mariusz Jarzmik, pok. 110 – tel. 58 669-42-10
Główny specjalista ds. planowania i analiz – Ryszard Alaśkiewicz, pok. 108 – tel. 58 669-42-38
Specjalista ds. reklamy – Danuta Kantrzonka, pok. 109 – tel. 58 669-42-29 lub +48 663-339-233
Specjalista – główny energetyk – Mikołaj Bartłomiejczyk, pok. 109, tel. 58 669-42-09
Sekretariat – pok. 101, tel. 58 669-42-01

Zarząd spółki jest organem dwuosobowym. Do jego kompetencji należy zarządzanie przedsiębiorstwem i koordynowanie pracy poszczególnych struktur organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zleconych przez ZKM Gdynia oraz sprawnej obsługi mieszkańców miasta.

Do jego obowiązków należy także reprezentowanie firmy i współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi przedsiębiorstwami.

W skład Zarządu spółki wchodzą:

dr Piotr Małolepszy – Prezes Zarządu

inż. Tomasz Labuda – Zastępca Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni zostało utworzone w dniu 1 stycznia 1998 roku poprzez wydzielenie z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej struktur zajmujących się eksploatacją trakcji trolejbusowej.

Był to jeden z etapów reformy gdyńskiej komunikacji miejskiej mający na celu zwiększenie jej efektywności, zmniejszenie kosztów – a przede wszystkim polepszenie jakości usług świadczonych pasażerom.
Tym samym stanęło przed nami bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie utrzymywania komunikacji trolejbusowej nawiązującej swymi tradycjami do czasów gdy trolejbusy funkcjonowały pod szyldem Verkehrsbetriebe Danzig – Gotenhafen AG, a później Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych Gdańska – Gdynia i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

W momencie powołania naszej firmy, trolejbusy niestety nie cieszyły się najlepszą opinią wśród mieszkańców i były powszechnie uważane za „zawalidrogi”. Przestarzałe urządzenia techniczne sprawiały, iż liczne były awarie i przerwy w ruchu. Jednak postanowiliśmy wyjść tym problemom naprzeciw i postanowiliśmy zmienić ten archaiczny obraz gdyńskich „trajtków”.

Teraz z dumą możemy przyznać, że plan ten został wykonany. Nowoczesne trolejbusy, zwrotnice sterowane drogą radiową to tylko niektóre innowacje, które przyczyniły się do poprawy płynności ruchu tych pojazdów. Jednocześnie możemy zapewnić, że nadal będziemy dokładać wszelkich starań, by usatysfakcjonować naszych klientów.