Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni zostało utworzone w dniu 1 stycznia 1998 roku poprzez wydzielenie z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej struktur zajmujących się eksploatacją trakcji trolejbusowej.

Był to jeden z etapów reformy gdyńskiej komunikacji miejskiej mający na celu zwiększenie jej efektywności, zmniejszenie kosztów – a przede wszystkim polepszenie jakości usług świadczonych pasażerom.
Tym samym stanęło przed nami bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie utrzymywania komunikacji trolejbusowej nawiązującej swymi tradycjami do czasów gdy trolejbusy funkcjonowały pod szyldem Verkehrsbetriebe Danzig – Gotenhafen AG, a później Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych Gdańska – Gdynia i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

W momencie powołania naszej firmy, trolejbusy niestety nie cieszyły się najlepszą opinią wśród mieszkańców i były powszechnie uważane za „zawalidrogi”. Przestarzałe urządzenia techniczne sprawiały, iż liczne były awarie i przerwy w ruchu. Jednak postanowiliśmy wyjść tym problemom naprzeciw i postanowiliśmy zmienić ten archaiczny obraz gdyńskich „trajtków”.

Teraz z dumą możemy przyznać, że plan ten został wykonany. Nowoczesne trolejbusy, zwrotnice sterowane drogą radiową to tylko niektóre innowacje, które przyczyniły się do poprawy płynności ruchu tych pojazdów. Jednocześnie możemy zapewnić, że nadal będziemy dokładać wszelkich starań, by usatysfakcjonować naszych klientów.