Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

80 lat gdyńskiej komunikacji trolejbusowej

Pierwszą linię trolejbusową w Gdyni uruchomiono 18 września 1943 r. Trasa nienumerowanej
linii prowadziła od Zarządu Miejskiego (obecny Urząd Miasta) do Dworca
PKP w Chyloni, dzisiejszymi ulicami: Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd, Morską
i Chylońską. Jeszcze w tym samym roku linię przedłużono do nowej pętli w Orłowie.
Po zakończeniu wojny trolejbusy w 1946 r., z dniem 19 marca, zaczęły obsługiwać linię
pomiędzy zajezdnią przy ul. Waszyngtona a Zarządem Miejskim. W tym samym roku
przedłużono trasę tej linii do pętli w Orłowie, nadając jej numer 11. Kolejną linię trolejbusową,
nr 12, uruchomiono jeszcze w 1946 r. z pl. Kaszubskiego do Chyloni ulicami
Świętojańską i Śląską. Następnie w 1947 r., z dniem 17 stycznia, trasę linii 11 wydłużono
do pętli przy ul. Reja w Sopocie, do której skierowano też tramwaje z Gdańska. Chcąc
uniknąć dublowania numeracji linii trolejbusowych i tramwajowych, w 1948 r. przenumerowano
gdyńskie linie trolejbusowe, nadając im numery 21 i 22.
W 1949 r. powstały w Gdyni kolejne dwie linie trolejbusowe: 23 z pl. Kaszubskiego
do pętli przy ul. Lidzkiej w Małym Kacku i 24 z pl. Konstytucji do Oksywia Dolnego.
Wraz z uruchomieniem linii 24 trasę linii 23 skierowano do pl. Konstytucji. W 1950 r.
wydłużono linię 22 do Cisowej. <<Czytaj dalej>>