Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

WIĘCEJ EKOLOGII W GDYŃSKICH TROLEJBUSACH

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej trwają prace w ramach europejskiego Projektu CIVITAS DYN@MO w zakresie instalacji na Podstacji Wielkopolska zasobnika superkondesatorowego w celu zwiększenia wydajności energetycznej systemu trolejbusowego. W maju 2013 PKT ogłosiło przetarg na dostawę określonego zasobnika. Został on rozstrzygnięty w lipcu i podpisano umowę na projekt, wykonanie i instalację urządzenia. Do tej pory wykonany został projekt zasobnika zarówno w części energoelektronicznej jak i budowlanej. Na Podstacji Wielkopolska wykonano wewnętrzne i zewnętrzne prace budowlane pod instalację zespołu zasobnikowego. Wewnątrz ułożone zostały tory kablowe, a na zewnątrz wylano betonowe postumenty do urządzeń wykonawczych tj. m.in. baterii superkondensatorowej. Uruchomienie instalacji przewidywane jest na koniec lutego 2014r.Podstacja zasilająca Wielkopolska Zasobnik superkondensatorowy służyć będzie do przechwytywania i magazynowania energii elektrycznej wytworzonej w drodze rekuperacji przez hamujący trolejbus i niewykorzystanej w tejże chwili przez inny trolejbus. Proces rekuperacji energii powstaje w momencie hamowania trolejbusu, kiedy to silnik pojazdu przechodzi w pracę prądnicową. Zgromadzona dodatkowa energia może oczywiście zostać „skonsumowana” w późniejszym czasie przez inne trolejbusy np. podczas chwilowego deficytu energetycznego. Obecnie ponad połowa taboru PKT liczącego 85 trolejbusów jest zdolna zwrócić energię do sieci. Powyższe przedsięwzięcia mają na celu znaczące obniżenie zużycia energii oraz jej racjonalne zagospodarowanie.