Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Oferta sprzedaży

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. informuje, że posiada do sprzedaży używane urządzenia elektroniczne R&G PLUS oraz PIXEL:

 1. Kasowniki KRG6, producent R&G PLUS, w ilości 41 szt.;
 2. Autokomputery (panele sterujące) SRG 3000, producent R&G PLUSw ilości 12 szt.;
 3. Tablice informacyjne ETLZ 416-120-01, producent R&G PLUS, w ilości 18 szt.;
 4. Tablice informacyjne ETLZ 416-112-01, producent R&G PLUS, w ilości 16 szt.;
 5. Tablica informacyjna ETLZ 216-084-01, producent R&G PLUS, w ilości 20 szt.;
 6. Tablice informacyjne ETLZ 216028-01, producent R&G PLUS, w ilości 19 szt.
 7. Sterowniki systemów informacyjnych – tablic mozaikowych, typ 1-2, producent PIXEL,
  w ilości 5 szt.;

Urządzenia zostały zdemontowane z wycofanych z eksploatacji pojazdów i w chwili ich demontażu były sprawne.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:

Wszelkich informacji udziela:

 • Kierownik Wydziału Obsługi Taboru – Tadeusz Dargacz, tel. 58 669 42 21
 • Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – Krzysztof Urban,  tel. 607 139 502

Szczegóły w DZG1 Oferta sprzedaży