Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

PKT LIDEREM ROZWOJU REGIONALNEGO

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w październiku 2014 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. za istotny wpływ na rozwój regionu otrzymało nagrodę: Lider Rozwoju Regionalnego, przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości podczas II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Katowicach – krajowego forum naukowo-ekonomicznego odbywającego się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (patronami medialnymi przedsięwzięcia byli: redakcja Forum Przedsiębiorczości, Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza). lrr

Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski konkurs, którego laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o potrzebach mieszkańców. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej, a zwieńczeniem udziału w LRR jest właśnie wręczenie głównej nagrody podczas uroczystej gali, odbywającej się w ramach  Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Właśnie dokładnie te wymagania spełniło nasze przedsiębiorstwo, które już od 2005 r. aktywnie uczestniczy w wielu projektach z dofinansowaniem UE. Jury konkursowe doceniło to, że stale unowocześniając naszą infrastrukturę i tabor oraz wprowadzając innowacje technologiczne przy znaczącym wsparciu współfinansowania unijnego, dynamicznie rozwijamy ekologiczny transport publiczny i zmieniamy nasze miasto na lepsze.

W tym roku Gala odbyła się 27 października w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, podczas której dr Piotr Małolepszy, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. odebrał prestiżowe wyróżnienie z rąk Dyrektora Programowego II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – p. Wojciecha Pomarańskiego oraz Redaktora Naczelnego Forum Przedsiębiorczości / Dziennik Gazeta Prawna.  Nagrody zostały wręczone także w trzech innych kategoriach: Polska Nagroda Innowacyjności, Filar Spółdzielczości oraz Best Quality.W konkursie doceniono zatem te podmioty, które wyróżniały się na tle innych jakością zarządzania, zrealizowanymi inwestycjami, a także wprowadzonymi innowacjami, i które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki.

Więcej informacji na stronie: www.kongres.katowice.pl