Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Przetarg nieograniczony na dostawę 6 szt. autobusów elektrycznych ładownych w ruchu i na postoju – trolejbusów.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu pn.: „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego pn.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2 GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż ogłosiło przetarg nieograniczony w ramach zamówień sektorowych na dostawę 6 szt. fabrycznie nowych autobusów elektrycznych ładownych w ruchu i na postoju – trolejbusów.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/S/2018.

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM JEST DOSTĘPNA W BIP

https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,738/postepowanie-na-dostawe-autobusow-elektrycznych-ladowanych-w-ruchu-i-na-postoju,529604